• Powiatowy Program Zwalczania Otyłości i Nadwagi „Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży z otyłością od 7 – 18 roku życia poprzez redukcję masy ciała, zmianę nawyków żywieniowych i wzrost aktywności fizycznej na terenie Powiatu Świdnickiego na lata 2018 – 2019”.

     • Występowanie nadwagi i otyłości stanowi istotny problem w zakresie zdrowia publicznego, dotyczy on przede wszystkim osób dorosłych, jednak największy niepokój budzi wzrastająca liczba otyłych wśród dzieci i młodzieży. Nadwaga i otyłość są głównymi czynnikami ryzyka dla wielu chorób przewlekłych i według ekspertów niosą za sobą szereg negatywnych konsekwencji dla funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego otyłego człowieka.

       „Powiat Świdnicki troszcząc się o zdrowie dzieci i młodzieży postanowił pomóc najmłodszym mieszkańcom  Powiatu w ich walce z otyłością poprzez realizację Programu „Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży z otyłością od 7 – 18 roku życia poprzez redukcję masy ciała, zmianę nawyków żywieniowych i wzrost aktywności fizycznej na terenie Powiatu Świdnickiego na lata 2018 – 2019” -  mówi Piotr Fedorowicz Starosta Świdnicki.

      „Program został opracowany i pilotowany jest przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Świdnicy i finansowany  ze środków Powiatu Świdnickiego, dlatego udział w nim  jest całkowicie bezpłatny. Przeprowadzenie kompleksowej, długofalowej interwencji w ramach niniejszego Programu pozwoli nie tylko na okresowe poprawienie wyników zdrowotnych, ale także na uświadomienie problemu i zachęcenie do zmiany zachowań, zarówno przez uczestników Programu, jak i ich rodzin” – informuje Zbigniew Okarmus Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

      W ramach realizacji programu dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lub lat
      z otyłością (wskaźnik BMI powyżej 30 kg/m2) będą mogły zgłaszać się na terapię otyłości, która będzie obejmowałakompleksową opiekę pielęgniarki, lekarza, dietetyka, rehabilitanta oraz psychologa  w okresie od października 2018 r. do czerwca 2019 r. - mówi Barbara Świętek
      z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

       „Serdecznie zapraszam chętne osoby do udziału w tym pożytecznym programie i skorzystania
      z kompleksowego wsparcia tak wielu specjalistów” –zachęca Piotr Fedorowicz Starosta Świdnicki.

      Program wymaga od uczestnika i jego opiekunów  dużego zaangażowania i poświęcenia czasu.

      Zgłoszenia do programu na formularzach, które dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Świdnicy  przyjmowane  będą w miesiącu wrześniu w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych  Starostwa Powiatowego w Świdnicy ( pokój nr 315, tel. 74 85 00 435, 455) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: barbaraswietek@interia.pl.                              Szczegółowych  informacji o programie można uzyskać  w ww. Wydziale.

     • Zjazd Młodych Programistów

     • 18 czerwca uczniowie z klas I-III uczestniczyli w „Zjeździe Młodych Programistów”, który został zorganizowany na terenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie.

      Podczas warsztatów dzieci pod okiem trenerów konstruowały roboty z wykorzystaniem klocków Lego WeDo 2.0 oraz doskonaliły swoje umiejętności z zakresu programowania. Kolejnym elementem zajęć było sterowanie robotami takimi jak: photon, gąsienica, dash, ozobot, dron.

      Zjazd ten był podsumowaniem projektu „Kod do przyszłości”, który realizowany był w naszej szkole od lutego do czerwca.

     • Wycieczka do Bobolandii

     • 20 czerwca uczniowie klas trzecich pojechali do sali zabaw Bobolandia we Wrocławiu. Celem wycieczki było rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej, zręczności oraz orientacji przestrzennej.

      Dzieci korzystał z takich atrakcji jak: małpi gaj, armatki na sprężone powietrze, ogródek z zabawkami, trampolina pięciopolowa, 10-cio metrowa zjeżdżalnia rolkowa, cymbergaj, góra piaskowa. Niezwykłą frajdą okazała się ogromna zjeżdżalnia wulkan.

      W specjalnych pokoikach, pomalowanych w różne bajkowe postacie, uczniowie mogli odpocząć i posilić się.

      Dzieci powróciły do szkoły pełne niezapomnianych emocji i wrażeń.