• L.P. Imięi nazwisko

    Nauczany przedmiot/funkcja/

    rodzaj prowadzonych zajęć

    1. Tadeusz Szarwaryn dyrektor szkoły, nauczyciel informatyki
    2. Janina Wąsowicz wicedyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego
    3. Monika Baranowska edukacja wczesnoszkolna
    4. Edyta Bosch matematyka
    5. Katarzyna Burysz edukacja wczesnoszkolna, logopedia
    6. Marlena Czerwińska wychowawca świetlicy szkolnej
    7. Martyna Dębowczyk edukacja wczesnoszkolna
    8. Patryk Dębowczyk wychowanie fizyczne, wychowawca świetlicy
    9. Teresa Dubel język polski
    10. Jolanta Dubiel biologia, chemia
    11. Natalia Filipek wychowawca świetlicy szkolnej
    12. Dagrama Gruszczyńska psycholog
    13. Elżbieta Janowicz matematyka, fizyka
    14. Edyta Jesionek- Skoczylas język polski, historia, zajęcia rewalidacyjne
    15. Agnieszka Kopeć język angielski
    16. Monika Kornacka- Iwaniec historia, wdź
    17. Izabela Kozioł język polski
    18. Agata Kozłowska matematyka, informatyka
    19. Piotr Krygier wychowanie fizyczne
    20. Justyna Kukla nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, informatyka, zajęcia rewalidacyjne
    21. Renata Kwak edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne
    22. Anna Laskowska nauczyciel współorgazujący kształcenie specjalne, zajęcia rewalidacyjne
    23. Edyta Makowska- Denysiuk przyroda, plastyka, zajęcia rewalidacyjne
    24. Jolanta Mączyńska religia
    25. Małgorzata Ochenduszko plastyka, muzyka
    26. Anna Ostafińska edukacja wczesnoszkona, wychowawca świetlicy
    27. Katarzyna Połatajko-Rybak religia
    28. Aneta Pilarska edukacja wczesnoszkolna
    29. Małgorzata Pizuńska matematyka, technika, informatyka
    30. Alicja Rostek biblioteka
    31. Marta Siekierka edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne
    32. Dorota Sierzputowska język niemiecki
    33. Anna Stupecka pedagog, zajęcia rewalidacyjne, logopeda
    34. Sandra Stępniak edukacja wczesnoszkolna. zajęcia rewalidacyjne, wychowawca świetlicy
    35. Magdalena Wodzińśka geografia, wychowawca świetlicy, zajęcia rewalidacyjne
    36. Marta Wysocka nauczyciel współorganizaujący kształcenie specjalne, logopedia, zajęcia rewalidacyjne
    37 Wioleta Zaborska edukacja wczesnoszkolna
    38 Anna Zięba- Sędkowska język angielski, edukacja dla bezpieczeństwa