Edukacyjna Sieć Antysmogowa

   •  Edukacyjna Sieć Antysmogowa 

   • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pszennie realizuje Projekt Edukacyjna Sieć Antysmogowa służący zwiększeniu świadomości uczniów,  rodziców, jak również nauczycieli w zakresie szeroko rozumianej ekologii, przede wszystkim w zakresie problematyki jakości powietrza jako wspólnego dobra o szczególnym znaczeniu.  W ramach projektu planowane jest prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych również  w innych obszarach związanych z ekologią oraz zdrowym trybem życia w tym dotyczących zmian klimatu, w szczególności antropogenicznych źródeł tych zmian i możliwości przeciwdziałania tym zmianom zarówno w życiu codziennym jak również w skali ogólnospołecznej.

     

    W szkole zamontowany jest czujnik zewnętrzny mierzący wielkości fizyczne określające poziom zanieczyszczenia powietrza (ilość pyłu zawieszonego PM2,5, PM10, temperatura, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność powietrza) oraz zainstalowaną na zewnątrz budynku szkoły (nad wejściem do od strony parkingu) tablicę informacyjną LED, służącą do prezentacji wyników pomiarów jakości powietrza.

     

    Szkoła, jako uczestnik programu będzie współpracowała z NASK w zakresie wspólnego określenia form podejmowanych działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących problematyki smogu lub innych zagadnień związanych z szeroko pojętą edukacją ekologiczną oraz dotyczącą zdrowego trybu życia, która zostanie wprowadzona do oferty informacyjno-edukacyjnej Projektu ESA, które w najlepszy sposób doprowadzą do realizacji celów Projektu.

    2 nauczycieli - koordynatorów Projektu w szkole  będzie aktywnie propagować nabytą w ramach współpracy z NASK wiedzę związaną z ekologią, w szczególności dotyczącą problematyki smogu.

     

    Program Edukacyjna Sieć Antysmogowa jest objęty honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji.