•  

    Statut 8-letniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie

     

    Statut.pdf