• Szanowni Rodzice,

     W dniu 27.09.2022 odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Przedstawicieli Rad Oddziałowych i Prezydium Rady Rodziców, na którym dokonano wyboru składu Rady na rok szkolny 2022/2023.

     Porządek zebrania przedstawiał się następująco:

     1. Otwarcie zebrania przez dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Pszennie Tadeusza Szarwaryna
     2. Przypomnienie zebranym treści Regulaminu Rady Rodziców.
     3. Przedstawienie istotnych informacji o działalności szkoły za ubiegły rok szkolny- dyrektor szkoły, w tym zapoznanie Rady Rodziców przez dyrektora szkoły ze sposobami wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego za ubiegły rok szkolny oraz z bieżącymi sprawami dotyczącymi funkcjonowania szkoły, w tym z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole w związku z pandemią.
     4. Przedstawienie rozliczenia finansowego RR- P. Stanisław Dubiel- Skarbnik RR
     5. Omówienie działalności Rady w minionym roku- P. Paweł Paterak- Przewodniczący RR
     6. Przeprowadzenie wyborów do prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023- podjęcie uchwały
     7. Zatwierdzenie wysokości dobrowolnej składki rodzicielskiej do budżetu Rady Rodziców – podjęcie uchwały
     8. Upoważnienie do dysponowania środkami Rady Rodziców na rachunku bankowym – podjęcie uchwały
     9. Uchwalenie Programu Wychowawczo – Profilaktycznego na rok szk. 2022/2023 – podjęcie uchwały
     10. Wyrażenie opinii w sprawie ustalonych przez dyrektora dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w roku szkolnym 2022/2023 – podjęcie uchwały

     Z zebrania sporządzony został protokół Nr 1/2022 dostępny do wglądu w sekretariacie szkoły.

     Rada Rodziców w dniu 27.09.2022 podjęła następujące uchwały:

     1. Uchwała nr 1/2022/2023 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie z dnia 27.09.2021 r.  w sprawie wyboru członków Rady Rodziców
     1. Uchwała nr 2/2021/2022 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie z dnia 27.09.2022 r. w sprawie wysokości dobrowolnych składek do budżetu Rady Rodziców.
     1. Uchwała nr 3/2022/2023 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie z dnia 27.09.2022 r. w sprawie upoważnienia do założenia i dysponowania środkami Rady Rodziców na rachunku bankowym. 
     1. Uchwała nr 4/2022/2023 Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie w sprawie programu wychowawczo – profilaktycznego  szkoły.
     1. Uchwała nr 5/2022 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie z dnia 27.09.2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ustalonych przez dyrektora dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023.