• "Nauczyciel Zagadka"

     • Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 12 października br. w naszej szkole został zorganizowany konkurs "Nauczyciel zagadka". Uczniowie mieli za zadanie rozpoznać nauczycieli na załączonych fotografiach z lat szkolnych. Czy się udało? Jasne . Oto zwycięzcy: Oliwia Maciejewska, Izabela Sycz i Julia Wasylciów. Gratulujemy!

      Konkurs przygotowały wychowawczynie świetlicy szkolnej - Marlena Czerwińska i Magdalena Wodzińska.  

        

     • Projekt "Równe Szanse"

     •  

      Od 4 września b.r. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie kontynuowane są zajęcia w ramach projektu  ‘Równe szanse w Gminie Świdnica”.

      W zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów bierze udział 80 uczniów po 8 uczniów w:

      • kółku z języka angielskiego przygotowujące do egzaminu TELC/TOEIC
      • kółku z języka niemieckiego
      • kółku matematycznym
      • kółku informatycznym
      • kółku przyrodniczym
      • kółku z nauk przyrodniczych- kółko biologiczno-chemiczne ( 2 grupy)
      • kółku z nauk przyrodniczych – kółko chemiczno- przyrodnicze (2 grupy)
      • kółku szachowym

       

      Liczba godzin w zajęciach rozwijających to 60 godzin, a w przypadku kółka z  języka angielskiego przygotowujące do egzaminu TELC/TOEIC to 120 godzin dlatego zajęcia te zostały rozłożone na dwa semestry.

       

      W zajęciach wyrównujących w ramach projektu objętych wsparciem zostało 72 uczniów.

      Od września b.r. uczniowie uczestniczą:

       

      • kółku języka angielskiego  -łącznie 21 uczniów
      • kółku języka niemieckiego - łącznie 8 uczniów
      • kółku matematycznym - łącznie 8 uczniów
      • kółku nauk przyrodniczych : - kółko fizyczne -  łącznie 10 uczniów
      • kółku informatycznym- łącznie 4 uczniów

       

      Pozostałych 21 uczniów będzie brało udział w zajęciach zaplanowanych  od II semestru.

      Dodatkowo dzieci biorące udział w całym projekcie czyli również te, które odbywały zajęcia w II semestrze roku szkolnego 2017/2018  zostały objęte zajęciami dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Łącznie jest to 25 uczniów. Zajęcia podzielono na dwa semestry. W semestrze I odbywają się:

      • terapia pedagogiczna –łącznie 3 uczniów
      • zajęcia logopedyczne –łącznie 2 uczniów
      • zajęcia korekcyjno- kompensacyjne –łącznie 6 uczniów
      • gimnastyka korekcyjna –łącznie 4 uczniów

       

      Pozostałym wsparciem dla wszystkich uczestników projektu są zajęcia warsztatowe z treningu postaw kluczowych na rynku pracy i przedsiębiorczości. Celem tych zajęć jest  kształtowanie u

      uczestników postaw z zakresu kompetencji społecznych kluczowych na rynku pracy: kreatywności, inicjatywności, przedsiębiorczości.

      Tekst: Magdalena Wodzińska

     • DZIEŃ PAPIESKI 2018

     • 16 października, w 40. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, obchodziliśmy w szkole kolejny Dzień Papieski. Uczniowie pod kierunkiem nauczycielek religii - pani Edyty Kaczorowskiej i pani Renaty Smolbik - przygotowali piękny, wzruszający program artystyczny pt. "Promieniowanie ojcostwa", w którym nie zabrakło śpiewu, wierszy, filmów i zdjęć, a przede wszystkim słów św. Jana Pawła II.

     • Słodkie podziękowanie

     • Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Rada Rodziców przygotowała dla pracowników szkoły słodki poczęstunek w postaci tortu. Słowa podziękowania należą się Rodzicom nie tylko za pyszną niespodziankę, ale przede wszystkim za codzienną współpracę i wsparcie pracowników szkoły w realizowaniu zadań wychowawczo-edukacyjnych. Dziękujemy! 

      Tekst: Teresa Dubel

       

     • Dzień Edukacji Narodowej

     • 12 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Nie był to dzień wolny od zajęć dydaktycznych, odbyły się jednak uroczyste spotkania uczniów i pracowników szkoły z dyrektorem. Na początku wszyscy z uwagą obejrzeli program artystyczny w wykonaniu koła wokalno-teatralnego pod opieką pani Małgorzaty Ochenduszko. Następnie dyrektor Tadeusz Szarwaryn złożył życzenia i wręczył nagrody pracownikom szkoły. Szczególnie miło nam poinformować, że dwie nauczycielki - Renata Kwak i Małgorzata Pizuńska - otrzymały nagrodę wójta. Oczywiście nie zabrakło w tym dniu ciepłych słów podziękowań i życzeń płynących od uczniów. Ciekawym akcentem był również konkurs zorganizowany przez wychowawczynie świetlicy, polegający na rozpoznaniu nauczycieli na podstawie ich zdjęć ze szkoły podstawowej. Rozstrzygnięcie niebawem!

      Tekst: Teresa Dubel

     • "J" jak jajko

     • Dnia 05.10.2018 uczniowie klasy Ia poznawali literkę „j” jak jajko. Nie mogło zatem zabraknąć potraw z jajek. Dzieci wykonały: myszki, żaglówki, muchomorki oraz kolorowe kanapki. Zajęcia wzbudziły zainteresowanie i entuzjazm dzieci.

      Tekst: Renata Kwak

     • Rondelkolandia

     • W poniedziałek 8.10.2018 na drugiej lekcji sala nr 38 w naszej szkole zamieniła się w Rondelkolandię.Uczniowie klasy IIb z wychowawcą Anetą Pilarską omówili zasady zdrowego odżywiania się i sporządzili "wesołe", zdrowe śniadania. W tym dniu także uczniowie klasy Ib pod kierunkiem wychowawczyni Justyny Kukli przygotowali pomysłowe potrawy z jaj. Następnie dzieci degustowały pyszności z zachowaniem savoir-vivru. Smacznego

      Tekst: Aneta Pilarska

      Justyna Kukla

       

       

     • Wycieczka do Bojanic

     • W dniu 2.10.2018 r. klasy Ia i Ib udały się na wycieczkę do szkółki leśnej w Bojanicach.Celem wycieczki było poznanie pracy leśniczego w szkółce leśnej oraz wzbogacenie wiedzy na temat gatunków drzew występujących w lasach.

      Dzieci uczestniczyły w zajęciach z edukacji przyrodniczej. Przyglądały się pracy leśnika oraz oglądały sadzonki drzew, z których wyrosną kiedyś piękne drzewa. Miały też okazję sprawdzić swoje wiadomości dotyczące rozpoznawania i nazywania drzew liściastych i iglastych. Po części typowo dydaktycznej dzieci zostały zaproszone na  kiełbaski z grilla.

      Tekst: Justyna Kukla

     • Dzień Głośnego Czytania

     • W piątek 28 września obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.  Z tej okazji biblioteka szkolna zorganizowała taką akcję w naszej szkole. Wzięli w niej udział uczniowie oddziałów gimnazjalnych, którzy czytali uczniom kl. I-III oraz grupie przedszkolnej utwory dla dzieci. Rozpoczęto tym samym, przypadający na październik, Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Przedsięwzięcie to stało się także kolejną okazją do podkreślenia licznych zalet głośnego czytania, takich jak rozwijanie wyobraźni, stymulowanie rozwoju czy wzbogacanie słownictwa.

     • Dodatkowe dni wolne od zajęć 2018/2019

     • Na podstawie Art. 68. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603) Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej Zarządzeniem Nr 6/2018 z dnia 26 września 2018 roku ustalił dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

      10-12 kwietnia 2019 r. (środa, czwartek, piątek) -egzamin gimnazjalny 2019

      15-17 kwietnia 2019 r. (poniedziałek, wrotek, środa)- egzamin po klasie ósmej 2109

      2 maja 2019 (czwartek), 

      19 czerwca 2019 (środa)

     • Sprzątanie świata

     • Uczniowie klasy IIB wzięli udział w Jubileuszowej Akcji Sprzątanie Świata - Polska, pod hasłem  "AKCJA - SEGREGACJA! 2X WIĘCEJ, 2X CZYŚCIEJ".   Wspólnie z wychowawcą  Anetą Pilarską stworzyli "Śmieciowego Potwora", który  przypomina o segregacji odpadów.

       

      Tekst: Aneta Pilarska

       

     • Bezpieczeństwo na drodze

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Bezpieczeństwo na drodze.

       

      W minionym tygodniu uczniowie klas I-III wybrali się na spacer po Pszennie. Dzieci przypomniały sobie jak należy bezpiecznie przechodzić przez przejście dla pieszych oraz jak należy poruszać się w pobliżu ruchliwych ulic. Uczniowie nauczyli się również rozpoznawania znaków drogowych występujących w pobliżu naszej szkoły.

      Tekst: Martyna Dębowczyk

       

     • Zajęcia na basenie

     • Uczniowie klas drugich w ramach zajęć wychowania fizycznego rozpoczęli naukę pływania na nowo otwartym basenie w Witoszowie. Uczniowie podzieleni zostali na trzy grupy, zgodnie z posiadanymi przez siebie umiejętnościami. Lekcje na basenie wpływają pozytywnie na rozwój psychofizyczny i sprawność dzieci, są też wielką przyjemnością.

      Tekst: Marta Siekierka

     • Powiatowy Program Zwalczania Otyłości i Nadwagi „Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży z otyłością od 7 – 18 roku życia poprzez redukcję masy ciała, zmianę nawyków żywieniowych i wzrost aktywności fizycznej na terenie Powiatu Świdnickiego na lata 2018 – 2019”.

     • Występowanie nadwagi i otyłości stanowi istotny problem w zakresie zdrowia publicznego, dotyczy on przede wszystkim osób dorosłych, jednak największy niepokój budzi wzrastająca liczba otyłych wśród dzieci i młodzieży. Nadwaga i otyłość są głównymi czynnikami ryzyka dla wielu chorób przewlekłych i według ekspertów niosą za sobą szereg negatywnych konsekwencji dla funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego otyłego człowieka.

       „Powiat Świdnicki troszcząc się o zdrowie dzieci i młodzieży postanowił pomóc najmłodszym mieszkańcom  Powiatu w ich walce z otyłością poprzez realizację Programu „Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży z otyłością od 7 – 18 roku życia poprzez redukcję masy ciała, zmianę nawyków żywieniowych i wzrost aktywności fizycznej na terenie Powiatu Świdnickiego na lata 2018 – 2019” -  mówi Piotr Fedorowicz Starosta Świdnicki.

      „Program został opracowany i pilotowany jest przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Świdnicy i finansowany  ze środków Powiatu Świdnickiego, dlatego udział w nim  jest całkowicie bezpłatny. Przeprowadzenie kompleksowej, długofalowej interwencji w ramach niniejszego Programu pozwoli nie tylko na okresowe poprawienie wyników zdrowotnych, ale także na uświadomienie problemu i zachęcenie do zmiany zachowań, zarówno przez uczestników Programu, jak i ich rodzin” – informuje Zbigniew Okarmus Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

      W ramach realizacji programu dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lub lat
      z otyłością (wskaźnik BMI powyżej 30 kg/m2) będą mogły zgłaszać się na terapię otyłości, która będzie obejmowałakompleksową opiekę pielęgniarki, lekarza, dietetyka, rehabilitanta oraz psychologa  w okresie od października 2018 r. do czerwca 2019 r. - mówi Barbara Świętek
      z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

       „Serdecznie zapraszam chętne osoby do udziału w tym pożytecznym programie i skorzystania
      z kompleksowego wsparcia tak wielu specjalistów” –zachęca Piotr Fedorowicz Starosta Świdnicki.

      Program wymaga od uczestnika i jego opiekunów  dużego zaangażowania i poświęcenia czasu.

      Zgłoszenia do programu na formularzach, które dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Świdnicy  przyjmowane  będą w miesiącu wrześniu w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych  Starostwa Powiatowego w Świdnicy ( pokój nr 315, tel. 74 85 00 435, 455) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: barbaraswietek@interia.pl.                              Szczegółowych  informacji o programie można uzyskać  w ww. Wydziale.

     • Zjazd Młodych Programistów

     • 18 czerwca uczniowie z klas I-III uczestniczyli w „Zjeździe Młodych Programistów”, który został zorganizowany na terenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie.

      Podczas warsztatów dzieci pod okiem trenerów konstruowały roboty z wykorzystaniem klocków Lego WeDo 2.0 oraz doskonaliły swoje umiejętności z zakresu programowania. Kolejnym elementem zajęć było sterowanie robotami takimi jak: photon, gąsienica, dash, ozobot, dron.

      Zjazd ten był podsumowaniem projektu „Kod do przyszłości”, który realizowany był w naszej szkole od lutego do czerwca.

     • Wycieczka do Bobolandii

     • 20 czerwca uczniowie klas trzecich pojechali do sali zabaw Bobolandia we Wrocławiu. Celem wycieczki było rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej, zręczności oraz orientacji przestrzennej.

      Dzieci korzystał z takich atrakcji jak: małpi gaj, armatki na sprężone powietrze, ogródek z zabawkami, trampolina pięciopolowa, 10-cio metrowa zjeżdżalnia rolkowa, cymbergaj, góra piaskowa. Niezwykłą frajdą okazała się ogromna zjeżdżalnia wulkan.

      W specjalnych pokoikach, pomalowanych w różne bajkowe postacie, uczniowie mogli odpocząć i posilić się.

      Dzieci powróciły do szkoły pełne niezapomnianych emocji i wrażeń.