• Zmiana wysokości wpłat na Radę Rodziców

     • Rada Rodziców w dniu 23.03.2022 podjęła uchwałę o zmianie wysokości wpłat. Na rok szkolny 2021/2022 wysokość dobrowolnej składki finansowej rodziców na rzecz częściowego finansowania budżetu Rady Rodziców ustala się w wysokości 25 zł na semestr (50 zł na rok) za jedno dziecko.

      W przypadku rodzin wielodzietnych (dwoje lub więcej dzieci) ustala się jedną kwotę w wysokości 70 zł na rok (35 zł na semestr).

     • Konkurs „Czy znasz Stefka Burczymuchę?”

     • W związku z tym, że Maria Konopnicka jest patronką roku 2022, wśród dzieci kl. 2-3  został ogłoszony konkurs ze znajomości wiersza tej autorki pt.  „Stefek Burczymucha”. Wyzwanie podjęło 42 uczniów, którzy mieli za zadanie uzupełnić luki w tekście.  Bezbłędnie  wykonało je 8 uczestników:

      Aleksander Żędzianowski kl. 3 a

      Kamil Woźniak kl 3 a

      Tomasz Trawiński kl. 3 a

      Filip Tabak kl. 3 a

      Aleksandra Sentkowiak kl. 3 b

      Maria Kowalska kl. 3 b

      Alex Czerwiński kl. 3 a

      Michał Zimnoch kl. 3 a

      Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a zwycięzcy nagrody książkowe. Dziękujemy uczestnikom za udział i gratulujemy zwycięzcom.

       

     • List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

     •                

                                                                                                                                            Wrocław 2022-02-28

       

      Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki Koledzy!

       

                W czwartek 24 lutego nad ranem putinowska Rosja zaatakowała zbrojnie Ukrainę, rozpętała wojnę. Pokazała dobrze nam Polakom znaną od stuleci, agresywną i brutalną twarz. Giną żołnierze i cywile, dorośli i dzieci. Cierpią ludzie, rujnowany jest dobytek i dorobek pokoleń. Deptane są prawa człowieka, łamane konwencje i międzynarodowe pakty. Cały naród ukraiński, armia i państwo kierowane przez bohaterskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego stawiają heroiczny opór najeźdźcy. W imię człowieczeństwa i polskiej racji stanu nakazem chwili jest pomóc Ukrainie i jej obywatelom. Form wsparcia jest wiele, każda pomoc, choćby najdrobniejsza, jest niezwykle ważna. Każdy gest solidarności i każde ciepłe słowo mają znaczenie. Każda zbiórka, aukcja czy koncert mają sens. Każda złotówka się liczy.

      Z całego  serca dziękuję  Koleżankom i Kolegom za przyjazne gesty oraz inicjatywy na rzecz naszych sąsiadów Ukraińców przebywających tak w Polsce jak i w Ukrainie. Proszę nie ustawać w tym szlachetnym dziele, gdyż wsparcie jest niezbędne tu i teraz, a będzie też konieczne w przyszłości.

      Bardzo proszę o otoczenie psychologiczną opieką dzieci i uczniów oraz stosowanie rekomendacji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie w Ukrainie”.

      Tysiące uchodźców z Ukrainy codziennie przekraczają granice z Polską, wśród nich są małe dzieci i uczniowie. Część z nich pojawi się na Dolnym Śląsku - przyjadą (już przyjeżdżają) do rodzin, przyjaciół i znajomych, którzy wcześniej znaleźli tu studia, pracę i mieszkanie. Przybędą do gmin i powiatów, które od lat utrzymują partnerskie relacje z wieloma miejscowościami w Ukrainie. Dotrą do ludzi dobrej woli skorych do bezinteresownej pomocy, których wielu na ziemi dolnośląskiej.

      Dzieci uchodźców znające język polski będą przyjmowane do już istniejących grup i oddziałów w przedszkolach i szkołach, jeśli zajdzie potrzeba powstaną dodatkowe grupy i oddziały. Dla osób bez znajomości języka polskiego będą tworzone oddziały przygotowawcze. Środki finansowe w adekwatnej wysokości przekaże organom prowadzącym Ministerstwo Edukacji i Nauki.

      Zapewnienie opieki i edukacji dzieciom i młodzieży z Ukrainy jest wyzwaniem organizacyjnym, które rośnie z każdym dniem. Aby mu sprostać musimy działać w sposób dobrze zorganizowany, tylko  wtedy będziemy skuteczni. Dlatego jako kuratorium oświaty wchodzące w skład służb zespolonych wojewody będziemy zbierać od dyrektorów szkół i organów prowadzących istotne informacje, koordynować działania, przekazywać szkołom, przedszkolom i placówkom ważne wiadomości, służyć wsparciem, radą i pomocą.

      Chwila jest historyczna, a bracia Ukraińcy w wielkiej potrzebie. Bądźmy solidarni i wytrwali!

      Niech żyje niepodległa Ukraina! Niech żyje niepodległa Polska!

       

                                                                          Roman Kowalczyk

                                                                  Dolnośląski Kurator Oświaty

       

       

     • Zabawa karnawałowa

     • Jak co roku o tej porze dzieci nie mogą doczekać się tego dnia, kiedy będą mogły wcielić się w ulubionych bohaterów filmowych lub bajkowych. W tym roku ten dzień został połączony z najpyszniejszym dniem w roku -Tłustym Czwartkiem. Sala gimnastyczna zamieniła się w salę balową pełną księżniczek, superbohaterów, czarownic i innych postaci. Dzieci bawiły się wspaniałe! Po wszystkim czekało ich mnóstwo pyszności przygotowanych przez rodziców.

     • List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

     •                                                                                                                                        Wrocław 2022-02-21                    

                                                                                                                                                                       
                                                         Szanowni Rodzice!
      Piąta fala pandemii koronawirusa wywołana przez omikron opada, spada liczba zachorowań i zmniejsza się ilość hospitalizacji. Poprawa sytuacji epidemicznej pozwoliła na podjęcie decyzji o powrocie do nauki stacjonarnej, od poniedziałku 21 lutego br. uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych wracają do szkół. To bardzo dobra wiadomość, gdyż nauczanie stacjonarne sprzyja efektywności kształcenia i socjalizacji uczniów, jest naturalnym stanem edukacji.  Co więcej, od 11  lutego br. zlikwidowana została tzw. „kwarantanna z kontaktu”, sam kontakt z osobą chorą nie jest podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny. To oznacza, że w przypadku pojedynczych zachorowań uczniów całe oddziały  nie będą przechodzić na nauczanie zdalne - chorzy uczniowie pozostaną w domu, zaś reszta będzie uczęszczać do szkoły. 
      Epidemia wszakże nie powiedziała ostatniego słowa, stąd ciesząc się z powrotu do stacjonarnego kształcenia musimy wszyscy zachować ostrożność, przestrzegać zasad sanitarnych, dbać o siebie i innych. Najskuteczniejszą bronią przeciw COVID-19 pozostają szczepienia - na Dolnym Śląsku zaszczepiło się dotąd ponad 80% nauczycieli i pracowników szkół, 50% uczniów w wieku 12-19 lat, 10,3% dzieci w przedziale 5-11 lat. Warto się zaszczepić, to wyraz troski o siebie, najbliższych oraz wszystkich, z którymi się spotykamy. 
      Wobec nasilania się negatywnych skutków wymuszonej przez pandemię długotrwałej izolacji uczniów Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek podjął decyzję o przeznaczeniu dodatkowych 180 mln zł na zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wsparcie będzie obejmowało organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów, u których rozpoznano potrzebę wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w tym zakresie. Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych w szkołach będzie się odbywała od 1 marca do 20 grudnia br.
      Pragnę poinformować, że w 2022 r. będzie realizowana II edycja programu Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii „WF z AWF”, na ten cel zostanie przeznaczone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 36 mln zł. Przeszkoleni przez wrocławską AWF nauczyciele wychowania fizycznego oraz nauczania wczesnoszkolnego będą prowadzić dodatkowe zajęcia aktywizujące ruchowo uczniów. Zajęcia te będą odbywać się w małych, oddziałowych lub międzyoddziałowych grupach. Już starożytni Rzymianie powiadali „mens sana in corpore sano - w zdrowym ciele zdrowy duch”.  Wyniki szczegółowych badań kondycji fizycznej dzieci i młodzieży przeprowadzone przez AWF są niepokojące - zwiększa się wskaźnik masy ciała (BMI), spada sprawność, wytrzymałość biegowa i wydolność krążeniowo-oddechowa. Proszę abyście Państwo zachęcili swoje dzieci do udziału w tych zajęciach, szczególnie te, które z różnych powodów stronią od wysiłku fizycznego 
      i pozostają na bakier z zajęciami wychowania fizycznego.
       Z radością informuję ponadto, że w 2022 r. będzie kontynuowany program „Poznaj Polskę”. Szkoły organizujące wycieczki w atrakcyjne miejsca naszego kraju otrzymają dofinasowanie 
      w kwocie 5 tys. (wycieczka jednodniowa), 10 tys. (wycieczka dwudniowa) i 15 tys. (wycieczka trzydniowa). W 2022 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy na realizację programu 100 mln zł, w ubiegłym roku było to 35 mln zł. Wnioski o dofinasowanie  będzie można składać od 1 marca, każde województwo otrzyma środki finansowe w wysokości proporcjonalnej do liczby uczniów. Zachęcam do korzystania z programu i organizowania wyjazdów zwłaszcza w miejsca, gdzie szczególnie mocno bije serce Polski i które młody Polak powinien koniecznie odwiedzić.
      Żyjemy w szumie informacyjnym,  tym bardziej więc warto sięgać do wiarygodnych źródeł informacji. Rekomenduję Państwu strony internetowe Ministerstwa Edukacji i Nauki (www.mein.gov.pl) oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (www.kuratorium.wroclaw.pl). Zawierają one użyteczne, aktualne i szczegółowe informacje. Zapraszam do ich częstego odwiedzania.
      Szkoła jest, owszem, ważną instytucją, ale przede wszystkim jest wspólnotą. Tę wyjątkową wspólnotę tworzą uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi, a także wszyscy przyjaciele szkoły, którzy się z nią identyfikują i udzielają jej wsparcia. Aby wspólnota rozwijała się i kwitła potrzebni są wszyscy jej uczestnicy. Gorąco proszę o interesowanie się sprawami szkoły i angażowanie w jej działalność. O regularne komunikowanie się i częste bywanie w szkole przy różnych okazjach - nie tylko wywiadówek czy konsultacji. O zgłaszanie uwag i propozycji dyrektorom, wychowawcom, nauczycielom, a także Radzie Rodziców i Radzie Szkoły. Przez swoją obywatelską aktywność możecie Państwo zdziałać dużo dobrego.


                                                                                       Z życzeniami zdrowia i szacunkiem
                                                                                                      Roman Kowalczyk
                                                                                                  Dolnośląski Kurator Oświaty
       

     • „Mała książka – wielki człowiek”

     • W minionym tygodniu uczniowie klas pierwszych otrzymali Wyprawki Czytelnicze.

      Wyprawki Czytelnicze to trzecia odsłona kampanii społecznej „Mała książka – wielki człowiek”, organizowanej przez Instytut Książki, w tym roku została przygotowana szczególnie z myślą o dzieciach rozpoczynających edukację w szkole podstawowej i stawiających swoje pierwsze kroki w nauce czytania. Za sprawą przygotowanej specjalnie dla nich książki zapraszamy pierwszoklasistów do odbycia niezwykłej przygody, jaką jest umiejętność rozpoznawania liter, składania ich w wyrazy i zdania, czerpana przyjemności z lektury – tej czytanej przy wsparciu najbliższych, jak i tej odkrywanej samodzielnie.

      Wyprawka zawiera:

      • „Pierwsze abecadło” – antologię tekstów najlepszych polskich autorów dziecięcych, m.in.: M. Musierowicz, A. Onichimowskiej, R. Kosika, A. Fredry, J. Twardowskiego, Terakowskiej i innych, w opracowaniu graficznym wybitnej ilustratorki Iwony Chmielewskiej;
      • „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” – broszura, która jest poradnikiem dla rodziców i opiekunów podpowiadającym, jak wspierać dziecko w nauce czytania, jak również zbiorem pomysłów na zabawy dla dzieci i aktywności związane z tekstami z książki;
      • Kreatywny alfabet – plakat z literami do wycinania, który ma wspomóc naukę alfabetu i czytania.

      Projekt „Mała książka – wielki człowiek” realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka.

       

       

     • Akcja czytelnicza

     • Drodzy Uczniowie,

      zachęcam wszystkich miłośników czytania do udziału w zdalnym wyzwaniu czytelniczym. Polega ono na realizacji wyzwań w odpowiedniej kolejności.

      ZASADY UDZIAŁU W WYZWANIU:

      1. Akcja skierowana jest do wszystkich uczniów SP w Pszennie.
      2. Celem akcji jest czytanie, zabawa i promocja czytelnictwa.
      3. Czas trwania akcji: luty – maj 2022.
      4. Akcja polega na:

      a) przeczytaniu co najmniej jednej książki (nie lektury obowiązkowej, omawianej na lekcjach) w danym miesiącu, spełniającej podane kryteria. W każdym miesiącu będą obowiązywały inne kryteria.

      b) wykonaniu fotografii z przeczytaną książką lub ilustracji okładki.

      c) przyniesieniu swojego dzieła do biblioteki lub przesłaniu mailem : bibliotekasppszenno@wp.pl  najpóżniej do 5 dnia kolejnego miesiąca.

      d) odebraniu dyplomu i nagrody w pierwszym tygodniu czerwca.

       

       Oto wyzwania do realizacji:

       

      LUTY – książka, która w tytule ma imię.

      MARZEC – książka, która ma jednowyrazowy tytuł.

      KWIECIEŃ – książka, która ma więcej niż 50 stron.

      MAJ – książka napisana przez polskiego autora.

       

      Zachęcam do udziału w akcji!

      Pamiętajmy, że czytanie ma naprawdę wiele zalet :)

      Miłego czytania!

           

      Alicja Rostek

     • Dzień Misia

     • W minionym tygodniu uczniowie klas młodszych obchodzili Dzień Misia. Tego dnia wykonaliśmy Misie w dużym formacie. Poznaliśmy historię tego dnia, oglądaliśmy fragmenty bajek z najpopularniejszymi misiowymi bohaterami. Kolejnego dnia świętowaliśmy andrzejki, podczas których fantastycznie się bawiliśmy. Były tańce, konkursy, wróżby i mnóstwo dobrej zabawy.

     • Mobilne Centrum Edukacji

     • 15 listopada uczniowie klas III i VIII odwiedzili Mobilne Centrum Edukacji ,,Turystyczna Szkoła", które zawitało do Witoszowa Dolnego. Na zwiedzających czekało

      ♦️5 interaktywnych stref

      ♦️20 nowoczesnych i różnorodnych atrakcji ♦️robot humanoidalny, który wszedł w interakcje z dziećmi

      ♦️15 okularów VR

      ♦️20 tabletów z plikacjami

      ♦️6 stołów multimedialnych

      ♦️VR-owy wyścig kolarski

     • 'Mój różaniec dla Maryi"

     • W październiku odbył się konkurs na najciekawszy różaniec pod hasłem: "Mój różaniec dla Maryi". Wzięło w nim udział 38 uczniów z klas I - III. Natalia Graczyk otrzymała I miejsce, II miejsce zajęła Zofia Sawicka, III miejsce Grzegorz Mroczek. Do wyróżnionych należeli: Mateusz Gączkowski, Marysia i Basia Kowalskie, Amelia i Róża Ungurian, Nikodem Kokoszka. Organizatorem konkursu był Dyrektor Szkoły im. Mikołaja Kopernika w Pszennie, natomiast nagrody zostały ufundowane przez Księdza Proboszcza parafii Świętego Mikołaja w Pszennie. Wszystkim uczestnikom GRATULUJEMY!

     • Konkurs wokalny

     • 10 listopada w naszej szkole odbył się konkurs wokalny w klasach od I do III. Z każdej klasy były wytypowane dwie osoby, które prezentowały daną klasę. Tematyką piosenek był patriotyzm, w związku ze świętem 11 listopada, Dniem Niepodległości. W komisji zasiedli: przewodniczący komisji, dyrektor naszej szkoły Pan Tadeusz Szarwaryn, wychowawczyni klasy 2c Pani Ania Ostafińska oraz wychowawczyni klasy 1c Pani Sandra Stępniak. Komisja miała nie lada wyzwanie aby wybrać zwycięzców! Wszyscy śpiewali przepięknie i wielkie brawa dla wszystkich za odwagę i te piękne piosenki! W ten dzień klasy młodsze realizowały również temat z projektu #DzieciUcząRodziców związany z niepodległością, patriotyzmem oraz symbolami narodowymi.

     • Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

     • 10 listopada w Świdnickim Ośrodku Kultury odbył się finał Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej "Nie rzucim ziemi skąd nasz ród" 

      I znów mamy powody do dumy.Wszystkie trzy nasze uczennice zostały docenione przez jury.

      Maja Szymczak (8 c) otrzymała nagrodę, Lena Krekora i Bianka Salamon z 6 a - wyróżnienia.

      Warto dodać, że w finale, w którym znalazło się 19 recytatorów, nie ma podziału na kategorie wiekowe, więc wśród konkurentów byli także licealiści. Tym większe brawa dla dziewcząt.

     • „Baśnie i legendy z całego świata”

     • Tegoroczny Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych odbywał się pod hasłem „Baśnie i legendy z całego świata”. W związku z tym biblioteka szkolna zorganizowała konkurs plastyczny dla uczniów klas młodszych pt. „Moja ulubiona postać z baśni lub legendy”, którego wyniki podsumowano na początku listopada. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, wpłynęło ok. 50 prac. Jury nie miało łatwego zadania, ponieważ wszystkie prace były ciekawe i bardzo oryginalne. Po długich obradach wyłoniono następujących zwycięzców:

      miejsce I

      Wiktor Wojciechowski kl. 1 b

      miejsce II

      Kryspin Promowicz kl. 3 b

      Wojciech Ciszewski kl. 2 a

      miejsce III

      Stanisław Bałdo kl. 2 a

      Piotr Kłusek kl. 1 a

      wyróżnienie

      Zofia Sawicka kl. 2 c

      Lilianna Basamania kl 1 b

      Dziękujemy wszystkim uczestnikom i gratulujemy laureatom!

      1 Prace, które zajęły wyróżnienie. Księżniczka na ziarnku grochu, Brzydkie Kaczątko

      2 Zbiór prac konkursowych

      3 Prace, które zajęły II miejsce. Akademia Pana Kleksa, Legenda o Smoku Wawelskim

      4 Prace, które zajęły I miejsce. Legenda o Smoku Wawelskim

      5 Prac, które zajęły III miejsce. Legenda o Smoku Wawelskim, Legenda o Królu Popielu

     • Wycieczka do lasu

     • W październiku klasy I i II wybrały się na wycieczkę do lasu. Pracownica nadleśnictwa oprowadziła nas po szkółce leśnej, opowiadając o etapach wzrostu drzew. Poszliśmy też do lasu. Podczas spaceru poznawaliśmy las różnymi zmysłami. Rozpoznawaliśmy drzewa i krzewy leśne. Poznaliśmy budowę grzyba. Mogliśmy także wspólnie się pobawić, pobiegać i zjeść pieczoną kiełbaskę. W dobrych nastrojach wróciliśmy do szkoły.

       

     • Ślubowanie Klas Pierwszych

     • Ślubowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia. 

      5 listopada, pięćdziesięciu trzech pierwszoklasistów oficjalnie zostało przyjętych do grona społeczności szkolnej. 

      Na początek starsi koledzy przywitali najmłodszych uczniów naszej szkoły. Uczniowie klas pierwszych zaprezentowali przygotowany program artystyczny. Pochwalili się swoimi talentami: recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Po nim złożyli uroczystą przysięgę na sztandar szkoły. Ślubowali sumiennie wywiązywać się z uczniowskich obowiązków i przynosić szkole dumę. Po ślubowaniu pan dyrektor Tadeusz Szarwaryn dokonał aktu pasowania. Każdy pierwszoklasista w skupieniu czekał na dotknięcie wielkim ołówkiem. Ukoronowaniem aktu ślubowania było wręczenie pierwszoklasistom przez wychowawców legitymacji szkolnych. Każdy uczeń otrzymał także drobny upominek m.in. czapeczkę z logo szkoły oraz swoim imieniem ufundowaną przez rodziców. Od dziś każda klasa pierwsza podczas wspólnych wyjść i wycieczek będzie się pięknie wyróżniła, a przede wszystkim najmłodsi będą widoczni z daleka.

     • Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

     • Kolejne dobre wiadomości

      Lena Krekora (6 a), Bianka Salamon (6 a) oraz Maja Szymczak (8 c) awansowały do finału Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej "Nie rzucim ziemi skąd nasz ród" organizowanego przez MDK w Świdnicy.

      W dniach 3 i 4 listopada odbyły się eliminacje, w których wzięło udział 46 recytatorów w 3 kategoriach. Naszą szkołę reprezentowały trzy uczennice w dwóch kategoriach wiekowych i wszystkie awansowały do finału! Gratulujemy i trzymamy kciuki 10 listopada

      Nadmienimy jeszcze, że do finału awansowała także nasza piątoklasistka Julia Zoła reprezentującą w tym konkursie MDK. Brawo!

     • Niecodzienny gość

     • Dnia 3 listopada, uczniów klasy 4b odwiedził niecodzinny gość. Był to Kamil Panek, 28-letni pasjonat gry na kendamie.

      Czym jest kendama? To gra zręcznościowa wywodząca się z Japonii Początkowo ta „zabawka” była dla pana Kamila zwykłym hobby, lecz z biegiem czasu stała się jego życiową pasją, którą zajmuje się już 11 lat, startując także w zawodach. Największym osiągnięciem naszego gościa było zostanie wicemistrzem Europy w 2017 r.

      Pan Kamil opowiedział uczniom o historii kendamy, o swojej drodze do miejsca, w którym teraz się znajduje, pokazał przeróżne triki, zorganizował również konkurs, w którym jeden z uczniów wygrał grę.

      Polecamy wszystkim trening z kendamą. Doskonale pomaga w koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz koncentracji. To świetne hobby, które nie wymaga ani specjalnych warunków, ani dużych nakładów sprzętowych. Ćwiczyć można wszędzie, nawet na przerwach, co potwierdzają chłopcy z 4 b (stąd w głowie wychowawczyni pomysł na spotkanie). Może po dzisiejszych zajęciach także dziewczynki bardziej zainteresują się tą dyscypliną?