• Dzień Ziemi

     • Corocznie 22 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi. W tym roku święto przebiegło w zupełnie innym i niespotykanym dotąd nastroju. Mimo wszystko uczniowie klasy 4 a stanęli na wysokości zadania i na propozycję wychowawczyni pani Małgorzaty Pizuńskiej zaczerpniętą z pakietu edukacyjnego ekokalendarza otrzymanego od Gminnego Zespołu Oświaty przygotowali w domu wspólnie z rodzicami i rodzeństwem prace plastyczno-manualne związane z tym, jakże ważnym w dzisiejszych czasach, świętem. Zapraszamy do obejrzenia ekokoszulek w wykonaniu czwartoklasistek.

     • Serca dla Medyków

     • Uczniowie klasy IIIb naszej szkoły w geście wdzięczności osobom, które walczą z koronawirusem  wykonali prace plastyczne. Tworząc piękne serca, uczniowie  podziękowali wszystkim służbom medycznym, rządzącym,  mundurowym, sklepikarzom, piekarzom, kierowcom, rodzicom, nauczycielom i innym pracownikom za to, że podczas epidemii można czuć się bezpiecznie.

     • Ważne! Rekrutacja 2020

     • Szanowni Państwo,

      Zgodnie z zaleceniami MEN dotyczącymi przeprowadzania rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 informuję, że:

      Rekrutacja do klas pierwszych odbywa się bez zmian zgodnie z terminami ustalonymi przez organ prowadzący, a zamieszczonymi na szkolnej stronie www.sppszenno.pl

       W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID19 przy składaniu wniosków związanych z rekrutacją proszę o przesyłanie dokumentów poprzez

      - pocztę tradycyjną na adres szkoły: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pszennie, ul. Wrocławska 15, 58-125 Pszenno ( z dopiskiem „rekrutacja”)

      - lub w formie skanów (fotografii dokumentów) na utworzoną specjalnie skrzynkę mailową

       rekrutacja_pszenno2020@o2.pl

      Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.

      Takie rozwiązanie pozwoli na uniknięcie przez rodziców dziecka wychodzenia z domu w celu dostarczenia dokumentów oraz nie będzie wymagało kontaktu z pracownikami szkoły. Podejmowane decyzje na szczeblu krajowym jak i lokalnym maja na celu ograniczenie niebezpieczeństwa zarażanie się koronawirusem COVID19.

     • „Kartka dla Medyka”. Akcja uczniów i nauczycieli

     • i"Kartka dla Medyka" to ogólnopolska akcja zainicjowana przez Zytę Czechowską i Jolantę Majkowską. Miała na celu zachęcić dzieci do kreatywnych aktywności na temat służby zdrowia, pracy lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i wszystkich pracowników służby zdrowia.

      Uczniowie klasy 2b chętnie przyłączyli się do akcji. Narysowali kartki, a efekty swojej pracy uwiecznili na zdjęciach. To forma podziękowania dla medyków za trudną pracę i znak, że ją doceniamy. 

     • Nauczanie na odległość

     • Szanowni Państwo,

      W okresie zawieszenia zajęć edukacyjnych nauczyciele starają się poprzez dostępne komunikatory realizować zakresy tematyczne poszczególnych przedmiotów. Nie jest to sytuacja komfortowa, ponieważ niezastąpioną metodą nauczania jest wzajemna interakcja uczeń – nauczyciel. Mając jednak na względzie bezpieczeństwo związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa nauczyciele podejmują działania związane z realizacją treści nauczania. Wystąpiłem z prośbą do nauczycieli, aby wypracowali sposób pracy zdalnej z uczniami i  zasady nauczania na odległość oraz aby zachowali rozsądne podejście w ilości przekazywanych zadań dla uczniów, tym bardziej, że niektórzy rodzice zgłaszają problemy natury technicznej w procesie komunikacji przez internet lub brak komputera w domu.

      Realizując zalecenia MEN, które pojawiły się w komunikacie z dnia 17 marca 2020 r. zachęcam Państwa do zapoznania się z  poniższymi  informacjami.

      Tadeusz Szarwaryn- dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie 

       

      Jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą.

      Pamiętajmy, nawet najlepsze metody i najbardziej usilne próby mogą zawieść, jeśli sami nie będziemy dawali dziecku przykładu własnym postępowaniem. To od nas dorosłych zależy, czy nauczy się ono systematycznej pracy i obowiązkowości. Wiele dzieci ma trudności z motywacją do nauki, bo zamiast chodzić do szkoły wolałyby robić coś zupełnie innego. Rodzice powinni dostarczać motywacji i stwarzać odpowiednie warunki do nauki. Należy zacząć od uświadomienia dzieciom, że zdaniem rodziców, szkoła i postępy w nauce są czymś bardzo ważnym. Choć wiele dzieci zajmuje buntowniczą postawę, tak naprawdę liczą się z opinią rodziców i chcą ich zadowolić. Jeżeli rodzice mówią, że nauka jest ważna, to dzieci również tak uważają. Jeżeli natomiast wyrażają się lekceważąco o szkole i nauczycielach, to nie powinno ich zaskoczyć, że dzieci będą powtarzać to samo.

       

      Można dziecko zmusić, żeby siedziało przy biurku, żeby wpatrywało się godzinami w podręcznik czy nawet żeby odrobiło lekcje, ale do nauki – nigdy. Maluch czy nastolatek będzie się pilnie uczyć tylko wtedy, gdy będzie mu to sprawiać przyjemność, gdy ta potrzeba zakotwiczy się na poziomie automotywacji. Jak zatem zachęcić dziecko do nauki?

      Rodzicu!

      1. Traktuj naukę dziecka jako rzecz świętą. Nie przerywaj mu, nie wołaj do telefonu, wyłącz wszelkie źródła dźwięku.

      2. Zarządź, że wszystkie dzieci uczą się w tym samym czasie. Niech żadne wtedy nie ogląda telewizji i nie gra na komputerze. To podstawowy błąd rodziców pozwolić, by jedno z dzieci się bawiło, gdy drugie się uczy.

      3. Pokaż, jak bardzo cenisz rozwijanie pasji. Samodzielnie napisany referat, zrobienie makiety – takie działania przyniosą dziecku więcej korzyści i satysfakcji niż przesiedzenie ośmiu lekcji w szkole.

      4. W wolne dni staraj się rozszerzać wiedzę dziecka. Daj mu okazję, żeby błysnęło w domu tym, czego się nauczyło w szkole.

      5. Naucz dziecko traktować naukę jak wyzwanie. Pokazuj mu, jak wartościowe jest robienie czegoś, czego jeszcze nigdy się nie robiło, a co wydaje się trudne. Np. rozwiązuj trudne krzyżówki.

      6. Wpajaj mu pogląd, że mądrość to coś, nad czym trzeba pracować. Jeśli uważasz, że ludzie po prostu rodzą się inteligentni albo nie, nie licz na to, że twoje dziecko będzie lubiło się uczyć. Po co ma to robić, skoro i tak od tego IQ mu nie wzrośnie.

      7. Oceniając ludzi zmień kryterium oceny na kryterium mądrości. „Marek jest bardzo mądry, prawda? Dużo czyta.” Kładź nacisk na wytrwałość, a nie na efekty.

      8. Chwal dziecko za prawdziwy wysiłek i upór. Nigdy nie szafuj lekko rozdawanymi pochwałami i nie zachęcaj dziecka do oszukiwania dla uśpienia poczucia winy.

      9. Uważaj, jakie bajki czytasz maluchowi. Większość naszych tradycyjnych bajek swoją fabułę opiera na szczęśliwym przypadku, czyli sukces bohatera zależy od ślepego losu. Nie czytaj dziecku, że księżniczkę uwięzioną w wieży uwolnił książę, ale o tym, że przez wiele lat plotła linę z pajęczyny i sama się uwolniła.

      10. Jak najczęściej mów dziecku o swoich błędach. I o tym, jak bardzo pomogły ci się nauczyć czegoś nowego. Wspominaj je z przyjemnością i mów, że były szansą do pokazania twojej wytrwałości.

      11. Nie chwal dziecka za byle co, bo zrozumie, że masz niskie oczekiwania i nie cenisz wysiłku. W Europie mamy prawdziwą obsesję na punkcie poczucia wartości i chwalimy dzieci bez opamiętania za wszystko. Gdy coś im przychodzi łatwo albo zrobiły byle jak i zostaną pochwalone – zniechęca się do nauki.

      12. Podkreślaj sukcesy, zamiast braków. Jeśli dziecko ma ogromne problemy z jednym przedmiotem, zachęć je, by na lodówce pojawiła się kartka: „Co już umiem”. Codziennie przed snem zapiszcie na niej to, czego dziś dziecko się nauczyło oraz to, w czym jest kompetentne. Nawet jeśli to będą  tylko dwie daty lub cztery słówka. Zwróć uwagę dziecka, jak szybko kartka się zapełniała, o ile stał się mądrzejszy przez kilka dni.

       

      Ważne jest by  zadbać o odpowiednie miejsce do nauki dziecka

      - stały kącik do pracy, odpowiedniej wysokości stół i krzesło, dobre oświetlenie - światło powinno padać z lewej strony; u dziecka leworęcznego – z prawej;

      - zapewnienie ciszy i spokoju niezbędnego do prawidłowej koncentracji uwagi

      - pomagać dziecku w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności – nie oznacza to jednak,  że rodzice mogą wykonać zdanie za dziecko. Rodzice pomagają zrozumieć polecenie, zaplanować poszczególne etapy niezbędne do wykonania zadania, w razie potrzeby udzielają wskazówek naprowadzających dziecko i dają dziecku szansę samodzielnego rozwiązania zadania, a tym samym doświadczenia sukcesu.  To buduje wiarę we własne możliwości i rozwija motywację do pracy;

       - unikać atmosfery napięcia. Nie okazywać ciągłego niezadowolenia, lecz szukać mocnych stron swojego dziecka   i udzielać mu wsparcia. Stosować pochwały zamiast mówić „z ciebie to już nic nie będzie”. Chwalić  za osiągnięcia, lecz także za włożony wysiłek. Nie ogólnie, lecz za konkretną rzecz, np. jeśli dziecko szybko wykona zadanie, pochwalić, że zrobiło je szybko i dobrze; jeśli trwało to dłużej – pochwalić za wytrwałość;

       - nie porównywać dziecka do rodzeństwa, kolegów, lecz do poprzedniego jego poziomu i umiejętności uświadamiając mu w ten sposób jego postępy i motywować do dalszej pracy

       - w przypadku zniechęcenia dziecka lub doświadczenia przez nie porażki  nie zaprzeczać jego uczuciom mówiąc, że nic się nie stało, lecz nazwać jego uczucia (np. widzę, że jest ci bardzo smutno, że martwisz się, że zadanie  sprawia ci trudność),  należy zachęcić je do wymyślenia, jak można rozwiązać dany problem, zaproponować własne pomysły.

       

      Bezpieczeństwo w sieci

      Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w ciągu ostatnich kilkunastu lat bezpowrotnie zmienił takie aspekty życia ludzi, jak praca, dostęp do informacji, komunikowanie się, edukacja i relacje społeczne. Swobodny dostęp do internetu stwarza nam możliwości stałego i szybkiego pozyskiwania wiadomości, dostarcza narzędzia pomocne w pracy, nauce, komunikacji czy też służące rozrywce. Jednak mimo że sieć stała się ważnym środkiem wspierającym proces kształcenia, niesie ona również zagrożenia.

      Materiały dotyczące bezpieczeństwa dostępne są pod linkiem Ośrodka Rozwoju Edukacji

      https://www.ore.edu.pl/2015/03/bezpieczens

     • Dzień Kobiet

     • 8 marca wszystkie panie obchodziły swoje święto. Chłopcy i panowie obdarowywali je kolorowymi kwiatami,  życzeniami  i słodkimi upominkami, które rozpromieniły twarze wielu dziewczynek, nastolatek oraz kobiet.

     • Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica

     • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pszennie jest na półmetku realizacji zajęć projektowych w roku szkolnym 2019/2020 „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica”.

      Uczniowie chętnie biorą udział w zajęciach m.in. z języków obcych, matematyki, geografii, biologii, fizyki, przyrody, informatyki, a także zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,  terapii pedagogicznej.

      Nauczyciele realizujący zajęcia projektowe podjęli wszelkie działania by zadania dostosowane były do możliwości edukacyjnych uczniów i służyły realizacji założonych celów. Poprzez wykorzystanie różnorodnych metod i środków dydaktycznych uczniowie spędzają czas bawiąc się i jednocześnie ucząc. Wśród form przeważały prace z naciskiem na możliwość sprawdzenia wszystkich pomysłów dzieci oraz prezentacji ich wyników.

     • Dolnośląski Konkursu Recytatorskiego "Pegazik".

     • Milena Wolak z kl.8 b kolejny raz zakwalifikowała się do etapu powiatowego Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego "Pegazik". 27 lutego  w Bystrzycy Górnej odbyły się gminne eliminacje. Szkołę reprezentowało pięcioro uczniów w dwóch kategoriach wiekowych. W kategorii młodszej wyróżnienie zdobyła debiutująca w tym konkursie czwartoklasistka Wiktoria Przerwa. Gratulujemy!

       

     • Dzieci Uczą Rodziców- młody ekolog

     • Uczniowie klas młodszych mają za sobą realizację czwartego tematu akcji Dzieci Uczą Rodziców. Tym razem pogłębiali wiedzę o środowisku. Dowiedzieli się w jaki sposób należy dbać o otaczającą nas przyrodę a także w jaki sposób należy dokonywać prawidłowej segregacji śmieci. Teraz nasi mali ekolodzy będą bez obaw korzystali z kolorowych pudeł do segregacji odpadów na terenie naszej szkoły.

     • Ferie w szkole

     • W pierwszym tygodniu ferii chętni uczniowie uczestniczyli w zajęciach ruchowych, tanecznych, plastycznych, informatycznych zorganizowanych na terenie szkoły. Dzieci tworzyły własne zabawki, programowały z wykorzystaniem klocków lego, uczyły się tańców integracyjnych, tworzyły koralikowe ozdoby oraz uczestniczyły w turnieju gier i zabaw przygotowanych przez Szkołę Podstawową w Bystrzycy Górnej. 

     • Sukces młodego pływaka

     • Kolejny sukces Jacka Mazura z klasy IIb podczas zawodów pływacki w Gminnym Centrum Sportowo- Rekreacyjnym w Witoszowie. Młody zawodnik zdobył II miejsce w stylu dowolnym (technika kraulowa). Serdecznie gratulujemy. 

       

     • Jak bezpiecznie spędzić ferie?

     • Wiele cennych wskazówek w ramach akcji “Bezpieczne ferie 2020” przygotowali policjanci wraz z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Poradami podzielili się dzielnicowi z posterunku policji w Słotwinie asp. Adam Kłyszejko i sierż. sztab. Marta Balewicz, przy współpracy z posterunkiem policji w Karpaczu, Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz wydziałem prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

      Członkowie Grupy Karkonoskiej GOPR, asp. Krzysztof Patek oraz mł. asp. Grzegorz Polatowski, zaprezentowali dzieciom specjalistyczny sprzęt, jaki posiada każdy ratownik. Omówili zasady bezpieczeństwa na stokach i na szlakach górskich. Ogromną atrakcją w drugim dniu spotkania był pokaz umiejętności psa ratownika.  

       

     • Cały świat stoi przed nami otworem i zawsze warto sięgać gwiazd!

     • Cały świat stoi przed nami otworem i zawsze warto sięgać gwiazd!

      Ta sentencja niech towarzyszy naszej Społeczności Szkolnej w tej przygodzie, jaką jest zdobywanie wiedzy i umiejętności oraz kształtowania serc i umysłów podczas spotkań w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie. Rada Pedagogiczna oraz Samorząd Uczniowski pozytywnie zaopiniowały przedstawiony przez Radę Rodziców projekt logo naszej szkoły. Niech będzie zatem to znak, z którym będziemy się wszyscy utożsamiać  realizując swoje pasje i dążąc do osiągania szczytnych celów dzisiaj i w przyszłości.

       

     • Zabawa karnawałowa

     • W dniu 22. 01. 2020 r. w naszej szkole odbył się bal karnawałowy.  Dzieci wystąpiły w ciekawych, kolorowych kostiumach, przebrane za  bohaterów znanych bajek i nie tylko. Wszyscy uczniowie bawili się znakomicie przy rytmach różnorodnej muzyki, uczestniczyli w konkursach i zabawach integracyjnych.

     • Konkursu Recytatorskiego "Pegazik"

     • 21 stycznia odbył się szkolny etap XXV Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego "Pegazik" w kategorii młodszej (kl. IV-VI). W szranki stanęło 14 młodych recytatorów. Ich występy oceniało jury w składzie: dyr. Tadeusz Szarwaryn, p. Małgorzata Ochenduszko - opiekunka koła teatralnego oraz p. Alicja Rostek - bibliotekarka. Komisja wyróżniła dwie uczennice kl. IV a - Lenę Krekorę i Biankę Salamon - i przyznała trzy równorzędne nagrody, które są równoznaczne z awansem do etapu gminnego, odbywającego się po feriach zimowych. Nagrodzone uczennice, które będą reprezentować naszą szkołę w konkursie, to: Maria Grabska (V a), Agata Kośna (V b) oraz Wiktoria Przerwa (IV a). Gratulujemy, życząc dalszych sukcesów!  

     • Kochanym dziadkom

     • W szkole w Pszennie uczniowie klasy IIIB pamiętając o święcie swoich babć i dziadków przygotowali własnoręcznie wykonane upominki. Wszystkim Babciom i Dziadkom z okazji Ich święta życzymy wszystkiego co najlepsze!

     • Spotkania wigilijne

     • Ostatni dzień przed przerwą świąteczną spędziliśmy w wyjątkowej atmosferze. Tradycyjnie odbyły się klasowe spotkania wigilijne. O oprawę artystyczną tego dnia zadbali nasi aktorzy pod opieką p.Małgorzaty Ochenduszko, którzy zaprezentowali nam bożonarodzeniowy spektakl. Również grupa kolędników misyjnych przedstawiła swój krótki program kolędniczy. Harcerze z 13 ŚDSH "Mafikeng" jak co roku przekazali na ręce pana dyrektora Betlejemskie Światło Pokoju. Samorząd podsumował świąteczne konkursy - najładniej ustrojona klasa to sala klasy 6 b, a najlepszą kartkę z życzeniami wykonała klasa 7 b. Zwieńczeniem tego dnia w szkole było wspólne kolędowanie.