• Dzień Ojca

     • Dzień Ojca  - to  okazja, by podziękować tacie za jego miłość, wsparcie, uśmiech. Uczniowie klasy 2b już od jakiegoś czasu przygotowywali się do tego święta. Wykonali portrety swoich ojców i napisali, co ich zdaniem tato potrafi robić najlepiej. 

      Wszystkim Tatusiom z okazji ich święta życzymy spełnienia marzeń i wielu powodów do uśmiechu!

     • Jan Paweł II

     • Dnia 18 maja 2020r. obchodziliśmy 100 rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II. Aby, upamiętnić to szczególne wydarzenie, uczniowie naszej szkoły przygotowali maseczkę z cytatem Jana Pawła II, laurkę dla Jana Pawła II lub napis : Dziękujemy Janie Pawle 2. Wszystkim zaangażowanym GRATULUJEMY otwartości i pomysłowości. Katechetki :)

     • Procedury korzystania z biblioteki szkolnej  w czasie pandemii koronawirusa

     • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pszennie

       

      1.Biblioteka szkolna w okresie od 25 maja do końca roku szkolnego 2019/2020 działa   w ograniczonym zakresie zgodnie z wytycznymi instytucji nadrzędnych:

      • czytelnia i wypożyczalnia jest niedostępna dla uczniów,
      • komputery wyłączone są z użytkowania,
      • ograniczony zostaje wolny dostęp do księgozbioru – nie można samodzielnie wybierać książek,
      • osoby przebywające na terenie placówki winny stosować się do zaleceń i wymagań sanitarno-epidemiologicznych (maseczka, rękawiczki, dezynfekcja rąk).

       

      2. Do zakończenia roku szkolnego nie będą wypożyczane zasoby biblioteki. Zwroty książek (w tym podręczników) będą przyjmowane tylko od uczniów kl. 2,3,6,8.

      3. Uczniowie klas 1,4,5,7 pozostawiają podręczniki i pozostałe wypożyczone z biblioteki książki w domu, przechowując je z należytą starannością do września 2020 r. Wszelkie zaległości  podlegają prolongacie.

      4. Zwroty książek klas 2,3,6,8 będą odbywać się  przy drzwiach wejściowych  do biblioteki, od strony dawnego gimnazjum, w wyznaczonym miejscu i terminach. Harmonogram zwrotów będzie przekazany przez wychowawców klas.

      5. Przy stanowisku do zwrotu może przebywać wyłącznie jedna osoba, która musi być w maseczce i rękawiczkach.

      6. Książki i podręczniki zwracane przez czytelników będą odłożone do magazynu w celu  kwarantanny na okres 3 dni.

      7. Sposób przygotowania podręczników i pozostałych książek  do zwrotu  przez klasy 8:

      • Należy usunąć zbędne notatki, zakładki i okładki, zadbać o czystość książek, naprawić wszelkie możliwe uszkodzenia.
      • Komplet podręczników należy zapakować do torby foliowej i na niej przykleić zapisane przez ucznia dane (imię i nazwisko), numery inwentarzowe podręczników oraz datę zwrotu. Torbę umieścić w kartonie z napisem „podręczniki”, a następnie zwrot potwierdzić podpisem (własnym długopisem) na udostępnionej liście.
      •  Do drugiej torby należy włożyć pozostałe książki, również przykleić zapisane dane ucznia, numery książek i datę zwrotu. Torbę umieścić  w  kartonie z napisem „książki”, a następnie zwrot potwierdzić podpisem (własnym długopisem) na udostępnionej liście.
      • Książki i podręczniki po kilkudniowej kwarantannie, po ocenie i zaakceptowaniu  ich stanu technicznego, zostaną odpisane z konta czytelnika, a informacja o aktualnym stanie będzie dostępna dla ucznia przed zakończeniem roku szkolnego po zalogowaniu się na konto czytelnika lub u wychowawcy.

       

      8. W przypadku zagubienia, zniszczenia podręcznika lub innej książki należy skontaktować się z nauczycielem bibliotekarzem lub wychowawcą w celu uiszczenia opłaty za podręcznik na wskazane przez szkołę konto lub odkupienia niezwróconej książki.

      9. Nierozliczenie się przez ucznia kl. 8 z wypożyczonych książek będzie skutkowało nieotrzymaniem karty obiegowej od wychowawcy klasy.

      10. Kontakt z bibliotekarzem – LIBRUS, e-mail bibliotekasppszenno@wp.pl  lub TEAMS rostekalicja@sppszenno.pl

     • "Piszemy baśnie"

     • Z radością informujemy, że Maria Tekiela z kl. 7 a otrzymała wyróżnienie w tegorocznej edycji konkursu literackiego "Piszemy baśnie".

      XVIII Międzyszkolny Konkurs Literacki odbył się 4 lutego w Szkole Podstawowej w Mokrzeszowie. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób ze szkół naszej gminy, ze Świdnicy oraz Świebodzic. Naszą szkołę reprezentowały:

      - Hanna Leśniewska i Amelia Sulka (kl. 4-6),

      - Daria Szczepanik i Maria Tekiela (kl. 7-8).

      Gratulujemy Marysi wyróżnienia! 

     • Dzień Dziecka

     • 1 czerwca uczniowie klasy 2b spotkali się on-line, żeby wspólnie świętować Dzień Dziecka. Uczniowie obejrzeli prezentację z życzeniami, a następnie zagrali w grę „Wyturlaj krasnala”. Pisali także swoje marzenia na odrysowanych i wyciętych dłoniach. Dzieci z zaangażowaniem uczestniczyły w tym wydarzeniu.

       

     • Dzień Dziecka

     • Ten Dzień Dziecka zapamiętają zapewne wszyscy uczniowie na długo. Ponieważ nie mogliśmy spotkać się w szkole, świętowaliśmy on-line. Chętni uczniowie mieli za zadanie przebrać się za jakieś zwierzę i w ten sposób powstało małe wirtualne zoo. Gry i zabawy w klasowym gronie wprawiły w dobry nastrój wszystkie obecne na spotkaniu dzieciaki.  

     • Kolejne laptopy trafiły do gminnych szkół

     • W odpowiedzi na Konkurs Grantowy zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, Gmina Świdnica złożyła wniosek o przyznanie grantu w kwocie 94.980zł na zakup kolejnej transzy laptopów dla potrzeb uczniów, w szczególności z rodzin wielodzietnych oraz dla nauczycieli. Zakupiono 33 laptopy, które zostaną użyczone uczniom i nauczycielom do realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnego nauczania. Umowy użyczenia podpiszą dyrektorzy szkół i rodzice lub nauczyciele użyczający laptopy.

      Sprzęt już trafił do gminnych szkół. Dzięki możliwości skorzystania z dodatkowych laptopów uczniowie będą mogli w wyższym stopniu uczestniczyć w zajęciach szkolnych – dzieci z rodzin wielodzietnych będą miały dodatkowe laptopy, co umożliwi równoczesny udział w zajęciach dwojga lub trojga dzieci z jednej rodziny.

     • Dzień Matki

     • Dzień 26 maja – Święto Matki – to jedno z najpiękniejszych, a z pewnością, najbardziej osobiste święto w roku. W tym dniu wszystkie mamy obdarzane są szczególnymi dowodami miłości. Również uczniowie klasy 2b nie zapomnieli o swoich mamach. Choć obecnie każdy uczy się w swoim domu, to jednak udało się wspólnie stworzyć dla mam prezentację i drobny upominek- papierowe serce. 

      Wszystkim mamom składamy najlepsze życzenia. ​​​​​​​

     • Nauka zdalna

     • Uczniowie klasy I-III, w trudnym czasie pandemii, sumiennie wywiązują się ze swoich obowiązków. Dzieci z klasy Ia chętnie wykonują także prace plastyczne- techniczne. Brawo dla najmłodszych uczniów naszej szkoły!

      W galerii niektóre prace oraz zdjęcia dzieci podczas nauki w domu. 

     • Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

     • 2 maja obchodzimy w naszym kraju Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. To święto mające na celu uczczenie symboli narodowych, w tym w szczególności polskiej flagi, a także przywołanie najważniejszych momentów w historii naszej ojczyzny.

      Każdy z nas może uczcić Polską Flagę poprzez jej wywieszenie np. w oknie lub na balkonie swojego mieszkania.

      Uczniowie klasy 2b wykonali flagi z dostępnych w domu materiałów. W ten sposób chcieli przypomnieć o tym, jak ważnym jest dla nas symbolem.

     • Laptopy do zdalnego nauczania od dwóch tygodni służą uczniom.

     • W związku z zamknięciem szkół z powodu epidemii koronawirusa, celu zapewnienia warunków technicznych do zdalnego nauczania, Gmina Świdnica, na podstawie grantu przyznanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, zakupiła 22 laptopy wraz z oprogramowaniem, które zostały przekazane do gminnych szkół w Bystrzycy Górnej (4), Grodziszczu (4), Lutomi Dolnej (4), Mokrzeszowie (3), Pszennie (3) i Witoszowie Dolnym (4).

      W ramach Konkursu Grantowego Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Gmina Świdnica uzyska na ten cel grant w kwocie 69.999,82 zł

      Laptopy będą wykorzystywane przez uczniów, którzy nie posiadają własnego sprzętu komputerowego, lub w rodzinie jest kilkoro dzieci, które muszą uczyć się zdalnie oraz przez nauczycieli do realizacji zajęć dydaktycznych w ramach zdalnego nauczania w okresie zagrożenia epidemicznego. Zostały użyczone nieodpłatnie na czas zdalnego nauczania. Po tym czasie zostanie zwrócony do szkół i będzie użytkowany podczas zajęć lekcyjnych.