• Procedury korzystania z biblioteki szkolnej  w czasie pandemii koronawirusa

     • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pszennie

       

      1.Biblioteka szkolna w okresie od 25 maja do końca roku szkolnego 2019/2020 działa   w ograniczonym zakresie zgodnie z wytycznymi instytucji nadrzędnych:

      • czytelnia i wypożyczalnia jest niedostępna dla uczniów,
      • komputery wyłączone są z użytkowania,
      • ograniczony zostaje wolny dostęp do księgozbioru – nie można samodzielnie wybierać książek,
      • osoby przebywające na terenie placówki winny stosować się do zaleceń i wymagań sanitarno-epidemiologicznych (maseczka, rękawiczki, dezynfekcja rąk).

       

      2. Do zakończenia roku szkolnego nie będą wypożyczane zasoby biblioteki. Zwroty książek (w tym podręczników) będą przyjmowane tylko od uczniów kl. 2,3,6,8.

      3. Uczniowie klas 1,4,5,7 pozostawiają podręczniki i pozostałe wypożyczone z biblioteki książki w domu, przechowując je z należytą starannością do września 2020 r. Wszelkie zaległości  podlegają prolongacie.

      4. Zwroty książek klas 2,3,6,8 będą odbywać się  przy drzwiach wejściowych  do biblioteki, od strony dawnego gimnazjum, w wyznaczonym miejscu i terminach. Harmonogram zwrotów będzie przekazany przez wychowawców klas.

      5. Przy stanowisku do zwrotu może przebywać wyłącznie jedna osoba, która musi być w maseczce i rękawiczkach.

      6. Książki i podręczniki zwracane przez czytelników będą odłożone do magazynu w celu  kwarantanny na okres 3 dni.

      7. Sposób przygotowania podręczników i pozostałych książek  do zwrotu  przez klasy 8:

      • Należy usunąć zbędne notatki, zakładki i okładki, zadbać o czystość książek, naprawić wszelkie możliwe uszkodzenia.
      • Komplet podręczników należy zapakować do torby foliowej i na niej przykleić zapisane przez ucznia dane (imię i nazwisko), numery inwentarzowe podręczników oraz datę zwrotu. Torbę umieścić w kartonie z napisem „podręczniki”, a następnie zwrot potwierdzić podpisem (własnym długopisem) na udostępnionej liście.
      •  Do drugiej torby należy włożyć pozostałe książki, również przykleić zapisane dane ucznia, numery książek i datę zwrotu. Torbę umieścić  w  kartonie z napisem „książki”, a następnie zwrot potwierdzić podpisem (własnym długopisem) na udostępnionej liście.
      • Książki i podręczniki po kilkudniowej kwarantannie, po ocenie i zaakceptowaniu  ich stanu technicznego, zostaną odpisane z konta czytelnika, a informacja o aktualnym stanie będzie dostępna dla ucznia przed zakończeniem roku szkolnego po zalogowaniu się na konto czytelnika lub u wychowawcy.

       

      8. W przypadku zagubienia, zniszczenia podręcznika lub innej książki należy skontaktować się z nauczycielem bibliotekarzem lub wychowawcą w celu uiszczenia opłaty za podręcznik na wskazane przez szkołę konto lub odkupienia niezwróconej książki.

      9. Nierozliczenie się przez ucznia kl. 8 z wypożyczonych książek będzie skutkowało nieotrzymaniem karty obiegowej od wychowawcy klasy.

      10. Kontakt z bibliotekarzem – LIBRUS, e-mail bibliotekasppszenno@wp.pl  lub TEAMS rostekalicja@sppszenno.pl

     • "Piszemy baśnie"

     • Z radością informujemy, że Maria Tekiela z kl. 7 a otrzymała wyróżnienie w tegorocznej edycji konkursu literackiego "Piszemy baśnie".

      XVIII Międzyszkolny Konkurs Literacki odbył się 4 lutego w Szkole Podstawowej w Mokrzeszowie. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób ze szkół naszej gminy, ze Świdnicy oraz Świebodzic. Naszą szkołę reprezentowały:

      - Hanna Leśniewska i Amelia Sulka (kl. 4-6),

      - Daria Szczepanik i Maria Tekiela (kl. 7-8).

      Gratulujemy Marysi wyróżnienia! 

     • Dzień Dziecka

     • 1 czerwca uczniowie klasy 2b spotkali się on-line, żeby wspólnie świętować Dzień Dziecka. Uczniowie obejrzeli prezentację z życzeniami, a następnie zagrali w grę „Wyturlaj krasnala”. Pisali także swoje marzenia na odrysowanych i wyciętych dłoniach. Dzieci z zaangażowaniem uczestniczyły w tym wydarzeniu.

       

     • Dzień Dziecka

     • Ten Dzień Dziecka zapamiętają zapewne wszyscy uczniowie na długo. Ponieważ nie mogliśmy spotkać się w szkole, świętowaliśmy on-line. Chętni uczniowie mieli za zadanie przebrać się za jakieś zwierzę i w ten sposób powstało małe wirtualne zoo. Gry i zabawy w klasowym gronie wprawiły w dobry nastrój wszystkie obecne na spotkaniu dzieciaki.  

     • Kolejne laptopy trafiły do gminnych szkół

     • W odpowiedzi na Konkurs Grantowy zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, Gmina Świdnica złożyła wniosek o przyznanie grantu w kwocie 94.980zł na zakup kolejnej transzy laptopów dla potrzeb uczniów, w szczególności z rodzin wielodzietnych oraz dla nauczycieli. Zakupiono 33 laptopy, które zostaną użyczone uczniom i nauczycielom do realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnego nauczania. Umowy użyczenia podpiszą dyrektorzy szkół i rodzice lub nauczyciele użyczający laptopy.

      Sprzęt już trafił do gminnych szkół. Dzięki możliwości skorzystania z dodatkowych laptopów uczniowie będą mogli w wyższym stopniu uczestniczyć w zajęciach szkolnych – dzieci z rodzin wielodzietnych będą miały dodatkowe laptopy, co umożliwi równoczesny udział w zajęciach dwojga lub trojga dzieci z jednej rodziny.

     • Dzień Matki

     • Dzień 26 maja – Święto Matki – to jedno z najpiękniejszych, a z pewnością, najbardziej osobiste święto w roku. W tym dniu wszystkie mamy obdarzane są szczególnymi dowodami miłości. Również uczniowie klasy 2b nie zapomnieli o swoich mamach. Choć obecnie każdy uczy się w swoim domu, to jednak udało się wspólnie stworzyć dla mam prezentację i drobny upominek- papierowe serce. 

      Wszystkim mamom składamy najlepsze życzenia. ​​​​​​​

     • Nauka zdalna

     • Uczniowie klasy I-III, w trudnym czasie pandemii, sumiennie wywiązują się ze swoich obowiązków. Dzieci z klasy Ia chętnie wykonują także prace plastyczne- techniczne. Brawo dla najmłodszych uczniów naszej szkoły!

      W galerii niektóre prace oraz zdjęcia dzieci podczas nauki w domu. 

     • Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

     • 2 maja obchodzimy w naszym kraju Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. To święto mające na celu uczczenie symboli narodowych, w tym w szczególności polskiej flagi, a także przywołanie najważniejszych momentów w historii naszej ojczyzny.

      Każdy z nas może uczcić Polską Flagę poprzez jej wywieszenie np. w oknie lub na balkonie swojego mieszkania.

      Uczniowie klasy 2b wykonali flagi z dostępnych w domu materiałów. W ten sposób chcieli przypomnieć o tym, jak ważnym jest dla nas symbolem.

     • Laptopy do zdalnego nauczania od dwóch tygodni służą uczniom.

     • W związku z zamknięciem szkół z powodu epidemii koronawirusa, celu zapewnienia warunków technicznych do zdalnego nauczania, Gmina Świdnica, na podstawie grantu przyznanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, zakupiła 22 laptopy wraz z oprogramowaniem, które zostały przekazane do gminnych szkół w Bystrzycy Górnej (4), Grodziszczu (4), Lutomi Dolnej (4), Mokrzeszowie (3), Pszennie (3) i Witoszowie Dolnym (4).

      W ramach Konkursu Grantowego Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Gmina Świdnica uzyska na ten cel grant w kwocie 69.999,82 zł

      Laptopy będą wykorzystywane przez uczniów, którzy nie posiadają własnego sprzętu komputerowego, lub w rodzinie jest kilkoro dzieci, które muszą uczyć się zdalnie oraz przez nauczycieli do realizacji zajęć dydaktycznych w ramach zdalnego nauczania w okresie zagrożenia epidemicznego. Zostały użyczone nieodpłatnie na czas zdalnego nauczania. Po tym czasie zostanie zwrócony do szkół i będzie użytkowany podczas zajęć lekcyjnych.

     • Dzień Ziemi

     • Corocznie 22 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi. W tym roku święto przebiegło w zupełnie innym i niespotykanym dotąd nastroju. Mimo wszystko uczniowie klasy 4 a stanęli na wysokości zadania i na propozycję wychowawczyni pani Małgorzaty Pizuńskiej zaczerpniętą z pakietu edukacyjnego ekokalendarza otrzymanego od Gminnego Zespołu Oświaty przygotowali w domu wspólnie z rodzicami i rodzeństwem prace plastyczno-manualne związane z tym, jakże ważnym w dzisiejszych czasach, świętem. Zapraszamy do obejrzenia ekokoszulek w wykonaniu czwartoklasistek.

     • Serca dla Medyków

     • Uczniowie klasy IIIb naszej szkoły w geście wdzięczności osobom, które walczą z koronawirusem  wykonali prace plastyczne. Tworząc piękne serca, uczniowie  podziękowali wszystkim służbom medycznym, rządzącym,  mundurowym, sklepikarzom, piekarzom, kierowcom, rodzicom, nauczycielom i innym pracownikom za to, że podczas epidemii można czuć się bezpiecznie.

     • Ważne! Rekrutacja 2020

     • Szanowni Państwo,

      Zgodnie z zaleceniami MEN dotyczącymi przeprowadzania rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 informuję, że:

      Rekrutacja do klas pierwszych odbywa się bez zmian zgodnie z terminami ustalonymi przez organ prowadzący, a zamieszczonymi na szkolnej stronie www.sppszenno.pl

       W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID19 przy składaniu wniosków związanych z rekrutacją proszę o przesyłanie dokumentów poprzez

      - pocztę tradycyjną na adres szkoły: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pszennie, ul. Wrocławska 15, 58-125 Pszenno ( z dopiskiem „rekrutacja”)

      - lub w formie skanów (fotografii dokumentów) na utworzoną specjalnie skrzynkę mailową

       rekrutacja_pszenno2020@o2.pl

      Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.

      Takie rozwiązanie pozwoli na uniknięcie przez rodziców dziecka wychodzenia z domu w celu dostarczenia dokumentów oraz nie będzie wymagało kontaktu z pracownikami szkoły. Podejmowane decyzje na szczeblu krajowym jak i lokalnym maja na celu ograniczenie niebezpieczeństwa zarażanie się koronawirusem COVID19.

     • „Kartka dla Medyka”. Akcja uczniów i nauczycieli

     • i"Kartka dla Medyka" to ogólnopolska akcja zainicjowana przez Zytę Czechowską i Jolantę Majkowską. Miała na celu zachęcić dzieci do kreatywnych aktywności na temat służby zdrowia, pracy lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i wszystkich pracowników służby zdrowia.

      Uczniowie klasy 2b chętnie przyłączyli się do akcji. Narysowali kartki, a efekty swojej pracy uwiecznili na zdjęciach. To forma podziękowania dla medyków za trudną pracę i znak, że ją doceniamy. 

     • Nauczanie na odległość

     • Szanowni Państwo,

      W okresie zawieszenia zajęć edukacyjnych nauczyciele starają się poprzez dostępne komunikatory realizować zakresy tematyczne poszczególnych przedmiotów. Nie jest to sytuacja komfortowa, ponieważ niezastąpioną metodą nauczania jest wzajemna interakcja uczeń – nauczyciel. Mając jednak na względzie bezpieczeństwo związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa nauczyciele podejmują działania związane z realizacją treści nauczania. Wystąpiłem z prośbą do nauczycieli, aby wypracowali sposób pracy zdalnej z uczniami i  zasady nauczania na odległość oraz aby zachowali rozsądne podejście w ilości przekazywanych zadań dla uczniów, tym bardziej, że niektórzy rodzice zgłaszają problemy natury technicznej w procesie komunikacji przez internet lub brak komputera w domu.

      Realizując zalecenia MEN, które pojawiły się w komunikacie z dnia 17 marca 2020 r. zachęcam Państwa do zapoznania się z  poniższymi  informacjami.

      Tadeusz Szarwaryn- dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie 

       

      Jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą.

      Pamiętajmy, nawet najlepsze metody i najbardziej usilne próby mogą zawieść, jeśli sami nie będziemy dawali dziecku przykładu własnym postępowaniem. To od nas dorosłych zależy, czy nauczy się ono systematycznej pracy i obowiązkowości. Wiele dzieci ma trudności z motywacją do nauki, bo zamiast chodzić do szkoły wolałyby robić coś zupełnie innego. Rodzice powinni dostarczać motywacji i stwarzać odpowiednie warunki do nauki. Należy zacząć od uświadomienia dzieciom, że zdaniem rodziców, szkoła i postępy w nauce są czymś bardzo ważnym. Choć wiele dzieci zajmuje buntowniczą postawę, tak naprawdę liczą się z opinią rodziców i chcą ich zadowolić. Jeżeli rodzice mówią, że nauka jest ważna, to dzieci również tak uważają. Jeżeli natomiast wyrażają się lekceważąco o szkole i nauczycielach, to nie powinno ich zaskoczyć, że dzieci będą powtarzać to samo.

       

      Można dziecko zmusić, żeby siedziało przy biurku, żeby wpatrywało się godzinami w podręcznik czy nawet żeby odrobiło lekcje, ale do nauki – nigdy. Maluch czy nastolatek będzie się pilnie uczyć tylko wtedy, gdy będzie mu to sprawiać przyjemność, gdy ta potrzeba zakotwiczy się na poziomie automotywacji. Jak zatem zachęcić dziecko do nauki?

      Rodzicu!

      1. Traktuj naukę dziecka jako rzecz świętą. Nie przerywaj mu, nie wołaj do telefonu, wyłącz wszelkie źródła dźwięku.

      2. Zarządź, że wszystkie dzieci uczą się w tym samym czasie. Niech żadne wtedy nie ogląda telewizji i nie gra na komputerze. To podstawowy błąd rodziców pozwolić, by jedno z dzieci się bawiło, gdy drugie się uczy.

      3. Pokaż, jak bardzo cenisz rozwijanie pasji. Samodzielnie napisany referat, zrobienie makiety – takie działania przyniosą dziecku więcej korzyści i satysfakcji niż przesiedzenie ośmiu lekcji w szkole.

      4. W wolne dni staraj się rozszerzać wiedzę dziecka. Daj mu okazję, żeby błysnęło w domu tym, czego się nauczyło w szkole.

      5. Naucz dziecko traktować naukę jak wyzwanie. Pokazuj mu, jak wartościowe jest robienie czegoś, czego jeszcze nigdy się nie robiło, a co wydaje się trudne. Np. rozwiązuj trudne krzyżówki.

      6. Wpajaj mu pogląd, że mądrość to coś, nad czym trzeba pracować. Jeśli uważasz, że ludzie po prostu rodzą się inteligentni albo nie, nie licz na to, że twoje dziecko będzie lubiło się uczyć. Po co ma to robić, skoro i tak od tego IQ mu nie wzrośnie.

      7. Oceniając ludzi zmień kryterium oceny na kryterium mądrości. „Marek jest bardzo mądry, prawda? Dużo czyta.” Kładź nacisk na wytrwałość, a nie na efekty.

      8. Chwal dziecko za prawdziwy wysiłek i upór. Nigdy nie szafuj lekko rozdawanymi pochwałami i nie zachęcaj dziecka do oszukiwania dla uśpienia poczucia winy.

      9. Uważaj, jakie bajki czytasz maluchowi. Większość naszych tradycyjnych bajek swoją fabułę opiera na szczęśliwym przypadku, czyli sukces bohatera zależy od ślepego losu. Nie czytaj dziecku, że księżniczkę uwięzioną w wieży uwolnił książę, ale o tym, że przez wiele lat plotła linę z pajęczyny i sama się uwolniła.

      10. Jak najczęściej mów dziecku o swoich błędach. I o tym, jak bardzo pomogły ci się nauczyć czegoś nowego. Wspominaj je z przyjemnością i mów, że były szansą do pokazania twojej wytrwałości.

      11. Nie chwal dziecka za byle co, bo zrozumie, że masz niskie oczekiwania i nie cenisz wysiłku. W Europie mamy prawdziwą obsesję na punkcie poczucia wartości i chwalimy dzieci bez opamiętania za wszystko. Gdy coś im przychodzi łatwo albo zrobiły byle jak i zostaną pochwalone – zniechęca się do nauki.

      12. Podkreślaj sukcesy, zamiast braków. Jeśli dziecko ma ogromne problemy z jednym przedmiotem, zachęć je, by na lodówce pojawiła się kartka: „Co już umiem”. Codziennie przed snem zapiszcie na niej to, czego dziś dziecko się nauczyło oraz to, w czym jest kompetentne. Nawet jeśli to będą  tylko dwie daty lub cztery słówka. Zwróć uwagę dziecka, jak szybko kartka się zapełniała, o ile stał się mądrzejszy przez kilka dni.

       

      Ważne jest by  zadbać o odpowiednie miejsce do nauki dziecka

      - stały kącik do pracy, odpowiedniej wysokości stół i krzesło, dobre oświetlenie - światło powinno padać z lewej strony; u dziecka leworęcznego – z prawej;

      - zapewnienie ciszy i spokoju niezbędnego do prawidłowej koncentracji uwagi

      - pomagać dziecku w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności – nie oznacza to jednak,  że rodzice mogą wykonać zdanie za dziecko. Rodzice pomagają zrozumieć polecenie, zaplanować poszczególne etapy niezbędne do wykonania zadania, w razie potrzeby udzielają wskazówek naprowadzających dziecko i dają dziecku szansę samodzielnego rozwiązania zadania, a tym samym doświadczenia sukcesu.  To buduje wiarę we własne możliwości i rozwija motywację do pracy;

       - unikać atmosfery napięcia. Nie okazywać ciągłego niezadowolenia, lecz szukać mocnych stron swojego dziecka   i udzielać mu wsparcia. Stosować pochwały zamiast mówić „z ciebie to już nic nie będzie”. Chwalić  za osiągnięcia, lecz także za włożony wysiłek. Nie ogólnie, lecz za konkretną rzecz, np. jeśli dziecko szybko wykona zadanie, pochwalić, że zrobiło je szybko i dobrze; jeśli trwało to dłużej – pochwalić za wytrwałość;

       - nie porównywać dziecka do rodzeństwa, kolegów, lecz do poprzedniego jego poziomu i umiejętności uświadamiając mu w ten sposób jego postępy i motywować do dalszej pracy

       - w przypadku zniechęcenia dziecka lub doświadczenia przez nie porażki  nie zaprzeczać jego uczuciom mówiąc, że nic się nie stało, lecz nazwać jego uczucia (np. widzę, że jest ci bardzo smutno, że martwisz się, że zadanie  sprawia ci trudność),  należy zachęcić je do wymyślenia, jak można rozwiązać dany problem, zaproponować własne pomysły.

       

      Bezpieczeństwo w sieci

      Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w ciągu ostatnich kilkunastu lat bezpowrotnie zmienił takie aspekty życia ludzi, jak praca, dostęp do informacji, komunikowanie się, edukacja i relacje społeczne. Swobodny dostęp do internetu stwarza nam możliwości stałego i szybkiego pozyskiwania wiadomości, dostarcza narzędzia pomocne w pracy, nauce, komunikacji czy też służące rozrywce. Jednak mimo że sieć stała się ważnym środkiem wspierającym proces kształcenia, niesie ona również zagrożenia.

      Materiały dotyczące bezpieczeństwa dostępne są pod linkiem Ośrodka Rozwoju Edukacji

      https://www.ore.edu.pl/2015/03/bezpieczens

     • Dzień Kobiet

     • 8 marca wszystkie panie obchodziły swoje święto. Chłopcy i panowie obdarowywali je kolorowymi kwiatami,  życzeniami  i słodkimi upominkami, które rozpromieniły twarze wielu dziewczynek, nastolatek oraz kobiet.

     • Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica

     • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pszennie jest na półmetku realizacji zajęć projektowych w roku szkolnym 2019/2020 „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica”.

      Uczniowie chętnie biorą udział w zajęciach m.in. z języków obcych, matematyki, geografii, biologii, fizyki, przyrody, informatyki, a także zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,  terapii pedagogicznej.

      Nauczyciele realizujący zajęcia projektowe podjęli wszelkie działania by zadania dostosowane były do możliwości edukacyjnych uczniów i służyły realizacji założonych celów. Poprzez wykorzystanie różnorodnych metod i środków dydaktycznych uczniowie spędzają czas bawiąc się i jednocześnie ucząc. Wśród form przeważały prace z naciskiem na możliwość sprawdzenia wszystkich pomysłów dzieci oraz prezentacji ich wyników.