• OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

     • Corocznie, z inicjatywy Polskiej Izby Książki, obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Jest to święto, którego najważniejszymi odbiorcami są dzieci. Przypada  ono na  29 września – dzień  daty urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży. Nasza  biblioteka szkolna również włączyła się w tę akcję.  W tym dniu, podczas drugiej i trzeciej lekcji, uczniowie klas 7 i 8 zaprezentowali dzieciom z klas młodszych teksty znanego autora książek dla dzieci Grzegorza Kasdepke. Czytanie na głos przez starszych uczniów bardzo przypadło do gustu ich młodszym kolegom. Było też okazją do zapoznania się z twórczością pisarza.

     • Samorząd Uczniowski

     • W miniony piątek, tj. 18 września, społeczność uczniowska naszej szkoły dokonała wyboru na funkcje w Samorządzie Uczniowskim. W wyniku głosowania przewodniczącą SU została Zuzanna Krystowczyk z kl.8 b, a jej zastępcami Szymon Zaczyński (8 b) i Maria Dubiel (6 a).Opiekunem Samorządu został pan Piotr Krygier.Gratulujemy wszystkim objęcia funkcji i życzymy owocnej współpracy w tym nietypowym roku szkolnym!  

     • Rusza rekrutacja uczniów do projektu „Rozwój kompetencji kluczowych"


     • Jeszcze we wrześniu rozpoczynamy realizację drugiej części projektu edukacyjnego z dofinansowaniem UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica”. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także zniwelowanie deficytów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z niepełnosprawnościami poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych. Zorganizowane zostaną zajęcia z języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, informatyki, a także zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne.  Ponadto w projekcie zaplanowano podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w gminie Świdnica poprzez zorganizowanie dla nich szkoleń (np. w zakresie wykorzystania metody eksperymentu w dydaktyce, pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podniesienia kompetencji wychowawczych, wykorzystania narzędzi cyfrowych w nauczaniu).  Zakres wsparcia oferowanego w ramach projektu dla poszczególnych szkół został podany w załączniku nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

      Obecnie rusza rekrutacja – planujemy nabór co najmniej 101 nowych uczestników projektu. Uczniowie, którzy uczestniczyli w zajęciach projektowych w minionym roku szkolnym składają Oświadczenie o kontynuacji uczestnictwa w projekcie, natomiast uczniowie, którzy dotychczas nie byli uczestnikami projektu składają  Deklarację uczestnictwa w projekcie – uczeń oraz Formularz zgłoszeniowy – uczeń.

      Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne są do pobrania na stronie http://www.gzoswidnica.pl/index.php/rozwoj-kompetencji-kluczowych-droga-do-sukcesu-w-gminie-swidnica oraz na stronach internetowych gminnych szkół uczestniczących w projekcie.

      Dodatkowo dokumenty rekrutacyjne znajdują się u wychowawców klas.

     • Dzień Ojca

     • Dzień Ojca  - to  okazja, by podziękować tacie za jego miłość, wsparcie, uśmiech. Uczniowie klasy 2b już od jakiegoś czasu przygotowywali się do tego święta. Wykonali portrety swoich ojców i napisali, co ich zdaniem tato potrafi robić najlepiej. 

      Wszystkim Tatusiom z okazji ich święta życzymy spełnienia marzeń i wielu powodów do uśmiechu!

     • Jan Paweł II

     • Dnia 18 maja 2020r. obchodziliśmy 100 rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II. Aby, upamiętnić to szczególne wydarzenie, uczniowie naszej szkoły przygotowali maseczkę z cytatem Jana Pawła II, laurkę dla Jana Pawła II lub napis : Dziękujemy Janie Pawle 2. Wszystkim zaangażowanym GRATULUJEMY otwartości i pomysłowości. Katechetki :)

     • Procedury korzystania z biblioteki szkolnej  w czasie pandemii koronawirusa

     • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pszennie

       

      1.Biblioteka szkolna w okresie od 25 maja do końca roku szkolnego 2019/2020 działa   w ograniczonym zakresie zgodnie z wytycznymi instytucji nadrzędnych:

      • czytelnia i wypożyczalnia jest niedostępna dla uczniów,
      • komputery wyłączone są z użytkowania,
      • ograniczony zostaje wolny dostęp do księgozbioru – nie można samodzielnie wybierać książek,
      • osoby przebywające na terenie placówki winny stosować się do zaleceń i wymagań sanitarno-epidemiologicznych (maseczka, rękawiczki, dezynfekcja rąk).

       

      2. Do zakończenia roku szkolnego nie będą wypożyczane zasoby biblioteki. Zwroty książek (w tym podręczników) będą przyjmowane tylko od uczniów kl. 2,3,6,8.

      3. Uczniowie klas 1,4,5,7 pozostawiają podręczniki i pozostałe wypożyczone z biblioteki książki w domu, przechowując je z należytą starannością do września 2020 r. Wszelkie zaległości  podlegają prolongacie.

      4. Zwroty książek klas 2,3,6,8 będą odbywać się  przy drzwiach wejściowych  do biblioteki, od strony dawnego gimnazjum, w wyznaczonym miejscu i terminach. Harmonogram zwrotów będzie przekazany przez wychowawców klas.

      5. Przy stanowisku do zwrotu może przebywać wyłącznie jedna osoba, która musi być w maseczce i rękawiczkach.

      6. Książki i podręczniki zwracane przez czytelników będą odłożone do magazynu w celu  kwarantanny na okres 3 dni.

      7. Sposób przygotowania podręczników i pozostałych książek  do zwrotu  przez klasy 8:

      • Należy usunąć zbędne notatki, zakładki i okładki, zadbać o czystość książek, naprawić wszelkie możliwe uszkodzenia.
      • Komplet podręczników należy zapakować do torby foliowej i na niej przykleić zapisane przez ucznia dane (imię i nazwisko), numery inwentarzowe podręczników oraz datę zwrotu. Torbę umieścić w kartonie z napisem „podręczniki”, a następnie zwrot potwierdzić podpisem (własnym długopisem) na udostępnionej liście.
      •  Do drugiej torby należy włożyć pozostałe książki, również przykleić zapisane dane ucznia, numery książek i datę zwrotu. Torbę umieścić  w  kartonie z napisem „książki”, a następnie zwrot potwierdzić podpisem (własnym długopisem) na udostępnionej liście.
      • Książki i podręczniki po kilkudniowej kwarantannie, po ocenie i zaakceptowaniu  ich stanu technicznego, zostaną odpisane z konta czytelnika, a informacja o aktualnym stanie będzie dostępna dla ucznia przed zakończeniem roku szkolnego po zalogowaniu się na konto czytelnika lub u wychowawcy.

       

      8. W przypadku zagubienia, zniszczenia podręcznika lub innej książki należy skontaktować się z nauczycielem bibliotekarzem lub wychowawcą w celu uiszczenia opłaty za podręcznik na wskazane przez szkołę konto lub odkupienia niezwróconej książki.

      9. Nierozliczenie się przez ucznia kl. 8 z wypożyczonych książek będzie skutkowało nieotrzymaniem karty obiegowej od wychowawcy klasy.

      10. Kontakt z bibliotekarzem – LIBRUS, e-mail bibliotekasppszenno@wp.pl  lub TEAMS rostekalicja@sppszenno.pl

     • "Piszemy baśnie"

     • Z radością informujemy, że Maria Tekiela z kl. 7 a otrzymała wyróżnienie w tegorocznej edycji konkursu literackiego "Piszemy baśnie".

      XVIII Międzyszkolny Konkurs Literacki odbył się 4 lutego w Szkole Podstawowej w Mokrzeszowie. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób ze szkół naszej gminy, ze Świdnicy oraz Świebodzic. Naszą szkołę reprezentowały:

      - Hanna Leśniewska i Amelia Sulka (kl. 4-6),

      - Daria Szczepanik i Maria Tekiela (kl. 7-8).

      Gratulujemy Marysi wyróżnienia! 

     • Dzień Dziecka

     • 1 czerwca uczniowie klasy 2b spotkali się on-line, żeby wspólnie świętować Dzień Dziecka. Uczniowie obejrzeli prezentację z życzeniami, a następnie zagrali w grę „Wyturlaj krasnala”. Pisali także swoje marzenia na odrysowanych i wyciętych dłoniach. Dzieci z zaangażowaniem uczestniczyły w tym wydarzeniu.

       

     • Dzień Dziecka

     • Ten Dzień Dziecka zapamiętają zapewne wszyscy uczniowie na długo. Ponieważ nie mogliśmy spotkać się w szkole, świętowaliśmy on-line. Chętni uczniowie mieli za zadanie przebrać się za jakieś zwierzę i w ten sposób powstało małe wirtualne zoo. Gry i zabawy w klasowym gronie wprawiły w dobry nastrój wszystkie obecne na spotkaniu dzieciaki.  

     • Kolejne laptopy trafiły do gminnych szkół

     • W odpowiedzi na Konkurs Grantowy zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, Gmina Świdnica złożyła wniosek o przyznanie grantu w kwocie 94.980zł na zakup kolejnej transzy laptopów dla potrzeb uczniów, w szczególności z rodzin wielodzietnych oraz dla nauczycieli. Zakupiono 33 laptopy, które zostaną użyczone uczniom i nauczycielom do realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnego nauczania. Umowy użyczenia podpiszą dyrektorzy szkół i rodzice lub nauczyciele użyczający laptopy.

      Sprzęt już trafił do gminnych szkół. Dzięki możliwości skorzystania z dodatkowych laptopów uczniowie będą mogli w wyższym stopniu uczestniczyć w zajęciach szkolnych – dzieci z rodzin wielodzietnych będą miały dodatkowe laptopy, co umożliwi równoczesny udział w zajęciach dwojga lub trojga dzieci z jednej rodziny.

     • Dzień Matki

     • Dzień 26 maja – Święto Matki – to jedno z najpiękniejszych, a z pewnością, najbardziej osobiste święto w roku. W tym dniu wszystkie mamy obdarzane są szczególnymi dowodami miłości. Również uczniowie klasy 2b nie zapomnieli o swoich mamach. Choć obecnie każdy uczy się w swoim domu, to jednak udało się wspólnie stworzyć dla mam prezentację i drobny upominek- papierowe serce. 

      Wszystkim mamom składamy najlepsze życzenia. ​​​​​​​