• Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję

     • Uczniowie z klasy I   z wychowawczynią Anetą Pilarską przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata 2020 pod hasłem: ,,Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję." W czasie akcji dzieci obejrzały filmik, który zainspirował i zmotywowal do rezygnacji z plastiku lub jego redukcji w codziennym życiu, a w zamian wprowadzenie do użytku bardziej ekologicznych rozwiązań prawidłowej, odpowiedzialnej segregacji plastiku w gospodarstwach domowych. Dzieci z naszej szkoły wykonały również plakaty, które będą przypominały o postanowieniach i obietnicach złożonych wyczerpanej Ziemi.

     • Sprzątanie Świata

     • W miniony weekend obchodziliśmy 27 akcję ,,Sprzątania świata”. W najmłodszych klasach uczniowie między innymi za pomocą filmików utrwalali wiedzę na temat prawidłowej segregacji śmieci. Dowiedzieli się również, jak dbać o naszą planetę. Poznali także postać Pani Miry Stanisławskiej-Meysztowicz, założycielkę Fundacji Nasza Ziemia oraz inicjatorkę akcji ,,Sprzątania świata”.

      Wszyscy uczniowie zgodnie stwierdzają, że Ziemię naszą kochają!

     • Samorząd Uczniowski

     • W miniony piątek, tj. 18 września, społeczność uczniowska naszej szkoły dokonała wyboru na funkcje w Samorządzie Uczniowskim. W wyniku głosowania przewodniczącą SU została Zuzanna Krystowczyk z kl.8 b, a jej zastępcami Szymon Zaczyński (8 b) i Maria Dubiel (6 a).Opiekunem Samorządu został pan Piotr Krygier.Gratulujemy wszystkim objęcia funkcji i życzymy owocnej współpracy w tym nietypowym roku szkolnym!  

     • Rusza rekrutacja uczniów do projektu „Rozwój kompetencji kluczowych"


     • Jeszcze we wrześniu rozpoczynamy realizację drugiej części projektu edukacyjnego z dofinansowaniem UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica”. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także zniwelowanie deficytów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z niepełnosprawnościami poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych. Zorganizowane zostaną zajęcia z języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, informatyki, a także zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne.  Ponadto w projekcie zaplanowano podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w gminie Świdnica poprzez zorganizowanie dla nich szkoleń (np. w zakresie wykorzystania metody eksperymentu w dydaktyce, pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podniesienia kompetencji wychowawczych, wykorzystania narzędzi cyfrowych w nauczaniu).  Zakres wsparcia oferowanego w ramach projektu dla poszczególnych szkół został podany w załączniku nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

      Obecnie rusza rekrutacja – planujemy nabór co najmniej 101 nowych uczestników projektu. Uczniowie, którzy uczestniczyli w zajęciach projektowych w minionym roku szkolnym składają Oświadczenie o kontynuacji uczestnictwa w projekcie, natomiast uczniowie, którzy dotychczas nie byli uczestnikami projektu składają  Deklarację uczestnictwa w projekcie – uczeń oraz Formularz zgłoszeniowy – uczeń.

      Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne są do pobrania na stronie http://www.gzoswidnica.pl/index.php/rozwoj-kompetencji-kluczowych-droga-do-sukcesu-w-gminie-swidnica oraz na stronach internetowych gminnych szkół uczestniczących w projekcie.

      Dodatkowo dokumenty rekrutacyjne znajdują się u wychowawców klas.