• Dodatkowe dni wolne od zajęć 2018/2019

     • Na podstawie Art. 68. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603) Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej Zarządzeniem Nr 6/2018 z dnia 26 września 2018 roku ustalił dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

      10-12 kwietnia 2019 r. (środa, czwartek, piątek) -egzamin gimnazjalny 2019

      15-17 kwietnia 2019 r. (poniedziałek, wrotek, środa)- egzamin po klasie ósmej 2109

      2 maja 2019 (czwartek), 

      19 czerwca 2019 (środa)

     • Sprzątanie świata

     • Uczniowie klasy IIB wzięli udział w Jubileuszowej Akcji Sprzątanie Świata - Polska, pod hasłem  "AKCJA - SEGREGACJA! 2X WIĘCEJ, 2X CZYŚCIEJ".   Wspólnie z wychowawcą  Anetą Pilarską stworzyli "Śmieciowego Potwora", który  przypomina o segregacji odpadów.

       

      Tekst: Aneta Pilarska

       

     • Bezpieczeństwo na drodze

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Bezpieczeństwo na drodze.

       

      W minionym tygodniu uczniowie klas I-III wybrali się na spacer po Pszennie. Dzieci przypomniały sobie jak należy bezpiecznie przechodzić przez przejście dla pieszych oraz jak należy poruszać się w pobliżu ruchliwych ulic. Uczniowie nauczyli się również rozpoznawania znaków drogowych występujących w pobliżu naszej szkoły.

      Tekst: Martyna Dębowczyk

       

     • Zajęcia na basenie

     • Uczniowie klas drugich w ramach zajęć wychowania fizycznego rozpoczęli naukę pływania na nowo otwartym basenie w Witoszowie. Uczniowie podzieleni zostali na trzy grupy, zgodnie z posiadanymi przez siebie umiejętnościami. Lekcje na basenie wpływają pozytywnie na rozwój psychofizyczny i sprawność dzieci, są też wielką przyjemnością.

      Tekst: Marta Siekierka

     • Powiatowy Program Zwalczania Otyłości i Nadwagi „Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży z otyłością od 7 – 18 roku życia poprzez redukcję masy ciała, zmianę nawyków żywieniowych i wzrost aktywności fizycznej na terenie Powiatu Świdnickiego na lata 2018 – 2019”.

     • Występowanie nadwagi i otyłości stanowi istotny problem w zakresie zdrowia publicznego, dotyczy on przede wszystkim osób dorosłych, jednak największy niepokój budzi wzrastająca liczba otyłych wśród dzieci i młodzieży. Nadwaga i otyłość są głównymi czynnikami ryzyka dla wielu chorób przewlekłych i według ekspertów niosą za sobą szereg negatywnych konsekwencji dla funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego otyłego człowieka.

       „Powiat Świdnicki troszcząc się o zdrowie dzieci i młodzieży postanowił pomóc najmłodszym mieszkańcom  Powiatu w ich walce z otyłością poprzez realizację Programu „Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży z otyłością od 7 – 18 roku życia poprzez redukcję masy ciała, zmianę nawyków żywieniowych i wzrost aktywności fizycznej na terenie Powiatu Świdnickiego na lata 2018 – 2019” -  mówi Piotr Fedorowicz Starosta Świdnicki.

      „Program został opracowany i pilotowany jest przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Świdnicy i finansowany  ze środków Powiatu Świdnickiego, dlatego udział w nim  jest całkowicie bezpłatny. Przeprowadzenie kompleksowej, długofalowej interwencji w ramach niniejszego Programu pozwoli nie tylko na okresowe poprawienie wyników zdrowotnych, ale także na uświadomienie problemu i zachęcenie do zmiany zachowań, zarówno przez uczestników Programu, jak i ich rodzin” – informuje Zbigniew Okarmus Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

      W ramach realizacji programu dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lub lat
      z otyłością (wskaźnik BMI powyżej 30 kg/m2) będą mogły zgłaszać się na terapię otyłości, która będzie obejmowałakompleksową opiekę pielęgniarki, lekarza, dietetyka, rehabilitanta oraz psychologa  w okresie od października 2018 r. do czerwca 2019 r. - mówi Barbara Świętek
      z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

       „Serdecznie zapraszam chętne osoby do udziału w tym pożytecznym programie i skorzystania
      z kompleksowego wsparcia tak wielu specjalistów” –zachęca Piotr Fedorowicz Starosta Świdnicki.

      Program wymaga od uczestnika i jego opiekunów  dużego zaangażowania i poświęcenia czasu.

      Zgłoszenia do programu na formularzach, które dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Świdnicy  przyjmowane  będą w miesiącu wrześniu w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych  Starostwa Powiatowego w Świdnicy ( pokój nr 315, tel. 74 85 00 435, 455) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: barbaraswietek@interia.pl.                              Szczegółowych  informacji o programie można uzyskać  w ww. Wydziale.