• Koła zainteresowań 2018/2019

  • Zajęcia rozwijające

   • język niemiecki
   • matematyka
   • informatyka
   • przyroda
   • nauki przyrodnicze
   • kółko szachowe
   • teatralno-wokalne
    
   Zajęcia dla uczniów o wysokich wynikach z języka angielskiego przygotowujące do egzaminu TELC
    
   Zajęcia wyrównujące 
    
   • język angielski
   • jęyk niemiecki
   • matematyka
   • informatyka
   • nauki przyrodnicze

    

   Trening postaw kluczowych na rynku pracy

   Zajęcia z przesiębiorczości

   Zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

   • terapia pedagogiczna
   • zajęcia logopedyczne
   • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
   • gimnastyka korekcyjna