• Koła zainteresowań 2018/2019

  • Zajęcia rozwijające

   • język niemiecki
   • matematyka
   • informatyka
   • przyroda
   • nauki przyrodnicze
   • kółko szachowe
   • teatralno-wokalne
    
   Zajęcia dla uczniów o wysokich wynikach z języka angielskiego przygotowujące do egzaminu TELC
    
   Zajęcia wyrównujące 
    
   • język angielski
   • jęyk niemiecki
   • matematyka
   • informatyka
   • nauki przyrodnicze

    

   Trening postaw kluczowych na rynku pracy

   Zajęcia z przesiębiorczości

   Zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

   • terapia pedagogiczna
   • zajęcia logopedyczne
   • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
   • gimnastyka korekcyjna

    

    

    

    

    • Dzień Dziecka

     1 czerwca uczniowie klasy 2b spotkali się on-line, żeby wspólnie świętować Dzień Dziecka. Uczniowie obejrzeli prezentację z życzeniami, a następnie zagrali w grę „Wyturlaj krasnala”. Pisali także swoje marzenia na odrysowanych i wyciętych dłoniach. Dzieci z zaangażowaniem uczestniczyły w tym wydarzeniu.

    • Dzień Dziecka

     Ten Dzień Dziecka zapamiętają zapewne wszyscy uczniowie na długo. Ponieważ nie mogliśmy spotkać się w szkole, świętowaliśmy on-line. Chętni uczniowie mieli za zadanie przebrać się za jakieś zwierzę i w ten sposób powstało małe wirtualne zoo. Gry i zabawy w klasowym gronie wprawiły w dobry nastrój wszystkie obecne na spotkaniu dzieciaki.

    • Kolejne laptopy trafiły do gminnych szkół

     W odpowiedzi na Konkurs Grantowy zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, Gmina Świdnica złożyła wniosek o przyznanie grantu w kwocie 94.980zł na zakup kolejnej transzy laptopów dla potrzeb uczniów, w szczególności z rodzin wielodzietnych oraz dla nauczycieli. Zakupiono 33 laptopy, które zostaną użyczone uczniom i nauczycielom do realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnego nauczania. Umowy użyczenia podpiszą dyrektorzy szkół i rodzice lub nauczyciele użyczający laptopy.

    • Dzień Matki

     Dzień 26 maja – Święto Matki – to jedno z najpiękniejszych, a z pewnością, najbardziej osobiste święto w roku. W tym dniu wszystkie mamy obdarzane są szczególnymi dowodami miłości. Również uczniowie klasy 2b nie zapomnieli o swoich mamach. Choć obecnie każdy uczy się w swoim domu, to jednak udało się wspólnie stworzyć dla mam prezentację i drobny upominek- papierowe serce.