• Dni wolne  od zajęć dydaktycznych w r.szk. 2020/2021 na podstawie zarządzenia  NR 7/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie z dnia 10 września 2020 r. (po uzgodnieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim)


    14 października 2020 (środa)
    21 grudnia 2020 (poniedziałek)
    22 grudnia 2020 (wtorek)
    25 maja 2021 - egzamin po klasie ósmej , j. polski (wtorek)
    26 maja 2021 - egzamin po klasie ósmej, matematyka (środa)
    27 maja 2021  - egzamin po klasie ósmej, j. obcy (czwartek)
    4 czerwca 2021 ( piątek)
    24 czerwca 2021 ( czwartek)