• KORZYSTANIE Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W CZASIE EPIDEMII


     Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami zamieszczonymi na drzwiach biblioteki.

     Osoba przed wejściem do biblioteki myje/dezynfekuje ręce. 

     Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia (co godzinę).

     Ogranicza się wolny dostęp do półek. Książki i inne materiały  podaje nauczyciel bibliotekarz, możliwy jest również samodzielny wybór książek – w rękawiczkach.

     W wypożyczalni uczniowie nie gromadzą się i oczekują w kolejce z zachowaniem dystansu między osobami.

     W czytelni mogą przebywać 2 osoby zajmując miejsca przy oddzielnych stolikach.

     Zwracane książki odkładane są na wyznaczone miejsce, a następnie izolowane na okres 2 dni.

     Bibliotekarz każdorazowo dezynfekuje blat, na którym leżały książki oraz stolik, przy którym siedział uczeń.

     Łącznicy biblioteczni mogą dostarczać  bibliotekarzowi „klasową listę zamówień”. Bibliotekarz przygotuje wcześniej zamawiane egzemplarze, dzięki czemu skróci się czas wypożyczenia książki. 

     Bibliotekarz przyjmuje zapisy również poprzez katalog internetowy OPAK. Czytelnik rezerwuje książkę poprzez swoje konto czytelnika i odbiera ją w bibliotece w wyznaczonym dniu. Informacje o terminie odbioru przesyła bibliotekarz na adres mailowy ucznia.

     Uczniowie klas 1-3 przychodzą do biblioteki z wychowawcą na wcześniej umówioną godzinę.

     Komputery dla uczniów wyłączone są z użytkowania.

     Z biblioteki nie mogą korzystać osoby spoza szkoły.