• Biblioteka szkolna ogłasza konkurs plastyczny na wykonanie

      ilustracji do książek Wandy Chotomskiej

      

      

     1. Cele konkursu:
     • Zainteresowanie uczniów twórczością Wandy Chotomskiej.
     • Rozwijanie wyobraźni i aktywności plastycznej dzieci.
     • Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
     • Wdrażanie do samodzielnej pracy.
     • Promowanie talentów.

      

     1. Warunki konkursu:
     • Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III.
     • Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie ilustracji związanej z dowolnym utworem Wandy Chotomskiej.
     • Każdy uczestnik wykonuje samodzielnie (bez udziału dorosłych) jedną pracę.
     • Format pracy – dowolny.
     • Technika – dowolna.
     • Kryteria oceny prac: samodzielność, oryginalność, estetyka oraz różnorodność wykorzystanych materiałów i technik plastycznych.
     • Prace należy złożyć w bibliotece szkolnej do końca marca 2021 r.

      

     Zapraszam!

     Książki Wandy Chotomskiej dostępne w naszej bibliotece:

     1. Dzieci Pana Astronoma
     2. Pięciopsiaczki
     3. Wiersze pod psem
     4. Legendy polskie
     5. Wanda Chotomska dzieciom
     6. Gwiazdka Kubusia Puchatka
     7. Martynka i osiołek Wesołek
     8. Wybór wierszy
     9. Kraina wierszy

      

     KONKURS PLASTYCZNY

     dla uczniów klas I-III

     pt. „Bohaterowie naszych lektur”

      

     Wykonaj samodzielnie jedną pracę plastyczną związaną z literaturą dziecięcą, na które przedstawisz bohaterów przeczytanych książek.

     Technika pracy dowolna, format kartki A – 4.

     Pracę przynieś do biblioteki do końca miesiąca października 2020 r.

     Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

      

      

      

      

     KONKURS FOTOGRAFICZNY

     dla uczniów klas IV - VIII

     pt. „Jesień z książką”

      

     Czytanie to Twoja pasja? Książka jest Ci bliska, nie rozstajesz się z nią ani na chwilę? A może po prostu jest Twoim przyjacielem?

     POKAŻ TO!

     Weź udział w  bibliotecznym konkursie fotograficznym.

     Zrób zdjęcie, którego tematem przewodnim będzie książka lub czytanie z motywem jesiennym w tle. Prześlij je na adres e-mail biblioteki: bibliotekasppszenno@wp.pl

      

     Najciekawsze zdjęcia zostaną nagrodzone.

      

     Konkurs trwa do końca października 2020 r.

      

      

      

      

     KONKURS CZYTELNICZY
     dla wszystkich uczniów na prowadzenie

     "Dziennika czytelnika".

      Załóż zeszyt lub weź luźne kartki.  Rób notatki z przeczytanej książki - możesz zapisywać informacje o bohaterach, miejscu akcji, najciekawszych przygodach, Twoją opinię o lekturze.  Oczywiście forma pracy należy do Ciebie. Wszystkie rozwiązania są dozwolone. Wymyśl jak "zmontować" dziennik. Zepniesz go spinaczem? Zszyjesz? Włożysz kartki do skoroszytu?             W koszulki? 

     Co jeszcze dołączysz do dziennika? Może obrazki inspirowane lekturą? Może ciekawostki o autorze spisane na dodatkowych kartkach? Wycinki z gazet nawiązujące do przeczytanych książek? Opowiadania na ich podstawie? Opisy postaci? "Wywiady" z bohaterami?

     Na pewno masz wiele wspaniałych pomysłów! Koniecznie je wykorzystaj! Pisz, rysuj, ale przede wszystkim czytaj!

     Dzienniczek prowadź systematycznie i przekaż do biblioteki w maju 2021 r.

     Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

     W dowolnej chwili możesz pokazać postępy  swojej pracy bibliotekarzowi.