•  

     Szanowni Rodzice,

     Rada Rodziców w dniu 27.09.2022 podjęła następujące uchwały:

     1.     Uchwała nr 1/2022/2023 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie z dnia 27.09.2021 r.  w sprawie wyboru członków Rady Rodziców

     W skład prezydium Rady Rodziców weszli:

      

     Przewodniczący- Paweł Paterak

     Zastępca- Bartłomiej Całka

     Skarbnik- Stanisław Dubiel

     Członkowie Komisji Rewizyjnej- Izabela Zimnoch, Katarzyna Puszcz- Mazur, P. Justyna Duda

      

     2.     Uchwała nr 2/2021/2022 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie z dnia 27.09.2022 r. w sprawie wysokości dobrowolnych składek do budżetu Rady Rodziców.

     Rada Rodziców zaproponowała nie zmieniać stawki nieobowiązkowej składki rodzicielskiej do budżetu Rady Rodziców.  Podobnie jak w roku ubiegłym stawki wynoszą odpowiednio:

      

     Jedno dziecko- 50 zł na rok (25 zł na semestr)

     Dwoje lub więcej dzieci- 70 zł na rok (35 zł na semestr)

     Nieobowiązkową składkę na działalność Rady Rodziców prosimy wpłacać na otwarte konto:

     Santander Bank Polska S.A.

     Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie

     ul. Wrocławska 15, 58-125 Pszenno

     Nr konta: 55 1090 2369 0000 0001 4341 5181

      

     3.     Uchwała nr 3/2022/2023 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie z dnia 27.09.2022 r. w sprawie upoważnienia do założenia i dysponowania środkami Rady Rodziców na rachunku bankowym.

     Osobami upoważnionymi do założenia, likwidacji i dysponowania środkami Rady Rodziców zgromadzonymi na rachunku bankowym  są:

     ·       Przewodniczący Rady Rodziców – Paweł Paterak

     ·       Skarbnik Rady Rodziców – Stanisław Dubiel

      

     4.     Uchwała nr 4/2022/2023 Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie w sprawie programu wychowawczo – profilaktycznego  szkoły.

     Na podstawie art. 54 ust. 2 pkt 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943) oraz Regulaminu Rady Rodziców  Rada Rodziców w dniu 27.09.2022 uchwaliła w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczo – profilaktyczny na rok szkolny 2022/2023.

     5.     Uchwała nr 5/2022 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie z dnia 27.09.2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ustalonych przez dyrektora dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023.

     Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała ustalone przez Dyrektora Szkoły dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023.

     Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023:

     31 października (poniedziałek)

     Egzamin po klasie ósmej

     ·  23 maja 2023 (wtorek) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego,

     ·  24 maja 2023 (środa) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z matematyki,

     ·  25 maja 2023 (czwartek) egzamin ósmoklasisty z j. angielskiego/niemieckiego

     2 maja 2023 (wtorek)

     9 czerwca (piątek)

     21 czerwca (środa)

     22 czerwca (czwartek)

       

     Uchwała nr 5/2022 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie z dnia 23.09.2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ustalonych przez dyrektora dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

      

     Szanowni Rodzice, przypominam, że nieobowiązkowa partycypacja finansowa oraz dodatkowe fundusze gromadzone przez Radę Rodziców przeznaczane są w całości na dofinansowanie różnych działań i trafiają bezpośrednio do uczniów szkoły, w tym m.in.:

     - sfinansowanie nagród i  poczęstunku dla uczniów podczas okolicznościowych imprez i uroczystości szkolnych, sfinansowanie nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego, dofinansowanie wyjazdów na wycieczki szkolne, akcje prowadzone przez Radę Rodziców, a skierowane do uczniów (pod koniec roku szkolnego 2020/2021 –sfinansowanie dla każdego ucznia upominku w formie dedykowanego woreczka na strój sportowy z zawartością różnych przydatnych elementów.

      

     Podczas zebrania dyrektor szkoły przedstawił Radzie Rodziców opracowany przez Radę Pedagogiczną program wychowawczo – profilaktyczny. Rada Rodziców po analizie przedstawionego programu w porozumieniu z radą pedagogiczną podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji programu na rok szkolny 2021/2022. Uchwała nr 4/2021/2022 Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie.

     Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała ustalone przez Dyrektora Szkoły dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022. Uchwała nr 5/2021 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie z dnia 23.09.2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ustalonych przez dyrektora dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

     Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych :

     1.     Egzamin po klasie ósmej- 3 dni- według komunikatu Dyrektora CKE

     2.     12 listopad (piątek)- 1 dzień

     3.     7 styczeń 2022 (piątek) - 1 dzień

     4.     2 maj 2022 (poniedziałek- 1 dzień

     5.     17 czerwca (piątek)

     6.     23 czerwca 2022 (czwartek) - 1 dzień