• Szanowni Rodzice,

      

     1. Uchwałą nr 1/2019/2020 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie z dnia 19.09.2019r.  przedstawiciele poszczególnych Rad Klasowych zatwierdzili w dniu 19.09.2019 r. treść nowego Regulaminu Rady Rodziców – Protokół Nr 1/09/2019 z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Pszennie z dnia  19.09.2019r.
     2. Uchwałą nr 2/2019/2020 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie z dnia 19.09.2019r. w sprawie wyboru i powołania Rady Rodziców przedstawiciele poszczególnych Rad Klasowych wybrali w dniu 19.09.2019r. skład Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020 – Protokół nr 1/09/2019 z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Pszennie z dnia 19.09.2019 r.

     Skład Rady Rodziców  w roku szkolnym 2019/2020 przedstawia się następująco:

     Przewodniczący Rady Rodziców -  Paweł Paterak

     Zastępca przewodniczącego – Bartłomiej Całka

     Skarbnik – Stanisław Dubiel

     Komisja Rewizyjna:

     Małgorzata Paździorko

     Kamila Wereszko – Matyjak

     Barbara Woźniak

      

     1. Uchwałą nr 3/2019/2020 z dnia 19.09.2019 r. w sprawie wysokości dobrowolnych składek do budżetu Rady Rodziców Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie zatwierdziła wysokość dobrowolnych składek finansowych w roku szkolnym 2019/2020 wnoszonych przez rodziców na rzecz częściowego finansowania budżetu Rady Rodziców – Protokół nr 1/09/2019 z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Pszennie z dnia 19.09.2019 r.

      

     1. Uchwałą nr 4/2019/2020 z dnia 19.09.2019r. przedstawiciele poszczególnych Rad Klasowych udzielili upoważnienia w dniu 19.09.2019 r. do założenia, likwidacji i dysponowania środkami Rady Rodziców zgromadzonymi na rachunku bankowym  Przewodniczącego Rady Rodziców - Pawła Pateraka oraz Skarbnika Rady Rodziców - Stanisława Dubiela

      

     Nieobowiązkową składkę na działalność Rady Rodziców prosimy wpłacać na otwarte konto:

     Santander Bank Polska S.A.

     Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie

     ul. Wrocławska 15, 58-125 Pszenno

      

     55 1090 2369 0000 0001 4341 5181