• Terminy zebrań w roku szkolnym 2021/22

    Przewiduje się 5 spotkań online z rodzicami:

    16.09.21
    25.11.21
    27.01.22
    24.03.22
    12.05.22

    Ustalono również terminy konsultacji indywidualnych:

    21. października
    16. grudnia
    24.lutego
    28. kwietnia
    09.czerwca